Навчально-методична лабораторія початкової освіти

Напрями діяльності лабораторії:

  • організація та проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів;
  • упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, нових програм з навчальних предметів для 1-4 класів, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи;
  • проведення апробації нових підручників та електронних засобів навчання для початкової ланки освіти;
  • надання науково-методичної допомоги в професійному зростанні вчителів початкових класів;
  • вивчення і впровадження перспективного педагогічного досвіду вчителів початкових класів Херсонської області;
  • організація роботи творчих груп учителів початкових класів з метою створення навчально-методичних посібників, навчальних програм.

 

kozachkovaЗавідувач навчально-методичної лабораторії
Клюєва Таміла Миколаївна
завідувач навчально-методичної лабораторії початкового навчання Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, магістр. Народилася в 1970 році на Полтавщині. У 1986-1990 роках навчалася в Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи». У 1995 році закінчила Полтавський педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання». Протягом 20 років працювала вчителем початкових класів у загальноосвітніх навчальних закладах. З 2010 року прийнята на посаду методиста науково-методичної лабораторії початкового навчання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». З 2012 року переведена на посаду завідувача зазначеної лабораторії. У 2012 році закінчила «Запорізький класичний приватний університет» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію «Викладач університетів та вищих навчальних закладів». Результатом її науково-педагогічної діяльності є модернізація змісту та форм курсової перепідготовки вчителів початкових класів, вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду, робота обласних творчих груп, науково-практичних семінарів, виступи і публікації, присвячені проблемам початкової освіти. За сумлінну плідну працю нагороджена Грамотою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Має близько 20 сертифікатів про навчання на різних семінарах-тренінгах. З 2013 року – регіональний тренер з методики викладання предмета «Основи здоров’я» в початковій школі на засадах розвитку життєвих навичок.

Список публікацій

kozachkovaМетодист навчально-методичної лабораторії
Стребна Ольга Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології, методист навчально-методичної лабораторії початкової освіти, регіональний тренер програми «Intel@. Навчання для майбутнього». Народилася 11 квітня 1966 року у м. Херсоні. У 1987 році закінчила Херсонський педагогічний інститут ім. Н. К. Крупської за спеціальністю педагогіка і методика початкового навчання й отримала кваліфікацію вчителя початкових класів. У 2003 році закінчила Херсонський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію викладача початкового навчання. З 2000 року плідно співпрацює з Всеукраїнським фондом «Крок за кроком». За сприяння УФСІ у 2005-2006 роках провела 39 тренінгів для членів громад у Автономній республіці Крим за різною тематикою «Вирішення конфліктів», «Фандрайзінг», «Упровадження програми всебічного розвитку дитини «Крок за кроком», а протягом 2007-2010 років провела семінари-тренінги в інститутах післядипломної педагогічної освіти м. Івано-Франківська, Ірпінь, Дніпропетровська, Запоріжжя, Сімферополя, Черкас та Херсона для викладачів системи ІППО, керівників, методистів та вихователів дошкільних навчальних закладів з теми «Менеджмент керівників закладів дошкільної і початкової освіти». Стала міжнародним тренером. З 2005 року працювала експертом із зовнішнього оцінювання за Міжнародними стандартами особистісно орієнтованої програми «Крок за кроком», просертифіковано 12 учителів початкових класів області. З 2007 року є тренером шкільної програми превентивної освіти «Корисні звички» та «Цікаво про корисне». Має 49 сертифікатів про навчання на різних семінарах-тренінгах. У 2006 році пройшла навчання на міжнародному семінарі-практикумі з теми «Аксіологічні і педагогічні аспекти індивідуального досвіду» м. Краків (Польща). У 2008 році в рамках Міжнародного проекту МАТРА (Нідерланди) «Використання інноваційних освітніх технологій для підготовки педагогів дошкільних навчальних закладів» перебувала на стажуванні в університеті прикладних наук Фонтіс (м. Ендховен). У 2008 р. вступила до аспірантури Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Підготовка вчителів початкових класів у післядипломній освіти до громадянського виховання учнів у позаурочній діяльності» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор А.М.Зубко. До 2012 року працювала завідувачем науково-методичного відділу дошкільного виховання та початкового навчання, старшим викладачем кафедри теорії і методики дошкільного виховання і початкового навчання. Автор понад 80 наукових, науково-методичних праць. Член редакційної колегії науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти». Серед нагород має: Почесну грамота Міністерства освіти і науки України, Грамоту Верховної Ради України, нагрудний знак «Відмінник освіти України».

Список публікацій
Тематика лекцій