Ректорат

Ректорzubko
Зубко Анатолій Миколайович
Ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» доктор філософії, професор, Заслужений працівник освіти України, дійсний член Академії соціальних і педагогічних наук, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, член Української спілки воїнів Афганістану.
Народився 1 січня 1951 року в с. Засілля Миколаївської області. Закінчив Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської за спеціальністю «Фізика». Автор понад ста наукових, науково-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, програмні педагогічні продукти, статті, методичні рекомендації, авторські програми.
Здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів та здобувачів. Основні питання, які висвітлює на курсах підвищення кваліфікації – «Законодавство про освіту. Нормативно-правові аспекти управління системою освіти», «Маркетинг в освіті», «Управління науково-дослідною роботою вчителя», «Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів», «Розвиток післядипломної освіти педагогів у контексті сучасних гуманістичних тенденцій», «Підготовка вчителів у закладах післядипломної освіти до роботи з обдарованими учнями в умовах розвитку інформаційного простору», «Функції та структура навчального процесу у закладах післядипломної педагогічної освіти», «Формування готовності вчителів до застосування педагогічних здоров’язбережувальних технологій у курсовий період», «Шляхи оптимізації управління навчальним процесом в закладах підвищення кваліфікації педагогів» та ін.
Має нагороди: Медаль «Ветерану-интернационалисту», Нагрудний Знак до Почесної Грамоти Верховної Ради України, Медаль «Захиснику Вітчизни», Знак «Василь Сухомлинський», Почесне звання «Заслужений працівник освіти України», Нагрудний знак «Відмінник освіти України», Почесний знак «За розвиток соціального партнерства», Пам’ятну медаль «20 років виведення військ з Афганістану», низку Почесних грамот, подяк Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України та ін.

Список публікацій
Тематика лекцій

gorovaПерший проректор
Жорова Ірина Ярославівна

Проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, професор кафедри менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. Народилася 26 вересня 1977 року в місті Херсоні.
Закінчила Херсонський державний педагогічний університет, здобула кваліфікацію «Магістр трудового навчання».
Автор близько 60 наукових, науково-методичних праць, серед яких 1 монографія, 2 навчальні посібники (один з яких з грифом МОН), понад 30 статей у фахових виданнях, тези конференцій, методичні рекомендації, авторські програми.
Науковий консультант експериментальних навчальних закладів регіонального рівня. Здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів та здобувачів.
Основні питання, які розкриває на курсах підвищення кваліфікації – «Науково-методичний супровід розвитку ЗНЗ.», «Організація самоосвітньої роботи вчителя», «Атестація педагогічних працівників».
За сумлінну працю та внесок у справу навчання і виховання нагороджена грамотою управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації та Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Список публікацій
Тематика лекцій

slobodenukПроректор з навчально-методичної роботи
Слободенюк Лідія Іванівна
Проректор з навчально-методичної роботи, кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.
Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.Крупської (фізико-математичний факультет), здобула кваліфікацію «Математика. Вчитель математики». У 1994-1995 рр. навчалася на спецфакультеті «Психологія. Практична психологія» Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів і здобула кваліфікацію «Практичний психолог».
Автор 80 наукових, науково-методичних праць, серед яких монографія, 2 навчальні посібники, статті, тези конференцій, методичні рекомендації.Основні питання, які розкриває на курсах підвищення кваліфікації – «Модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівних кадрів освіти», «Психологічні та педагогічні аспекти роботи з дорослими», «Професійна компетентність працівника освіти», «Комп’ютерна психодіагностика профільного навчання», « Інноваційні методи маркетингових комунікацій та перспективи їх використання на ринку освітніх послуг», « Психологічний супровід в умовах інклюзивного навчання», «Психологічний супровід навчально-виховного процесу», «Маркетингові комунікації в освітній діяльності».Має нагороди: Нагрудні знаки «Відмінник освіти України», «Софія Русова» та «Ушинський К.Д.» , Почесні грамоти, подяки Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Університету менеджменту освіти НАПН України, голови Херсонської обласної державної адміністрації, Українського центру оцінювання якості освіти.
Список публікацій
Тематика лекцій
odaynikПроректор з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти
Одайник Світлана Федорівна

Проректор з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
Народилася 1 вересня 1966 року в селі Яланець Томашпільського району Вінницької області.
Закінчила Сімферопольський державний університет, кваліфікація – «Філолог. Викладач російської мови та літератури».
Автор 70 наукових, науково-методичних праць, серед яких монографія, навчальні посібники, програмні педагогічні продукти, статті, тези конференцій, методичні рекомендації, авторські програми.
Основні питання, які висвітлює на курсах підвищення кваліфікації – «Формування полікультурного середовища», «Формування полікультурних компетентностей учнів ЗНЗ», «Національний компонент навчального плану ЗНЗ», «Історія розвитку освіти національних меншин Херсонщини», «Тестування як психолого-педагогічний засіб оцінювання якості навчальних досягнень учнів», «Формування навичок роботи з тестовими матеріалами», «Система зовнішнього незалежного оцінювання та запровадження її в Україні», «Підготовка педагогічних кадрів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності».
Має нагороди: Нагрудний знак «Відмінник освіти України», низку Почесних грамот, подяк Міністерства освіти і науки України, Херсонської обласної державної адміністрації, Українського центру оцінювання якості освіти, Сімферопольського регіонального центру оцінювання якості освіти, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Інституту обдарованої дитини АПН України, Благодійної організації «Інвестиційний фонд «Інтершкола» та ін.

Список публікацій
Тематика лекцій

 

Звіт ректора КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради за 2017 рік

Звіт ректора КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради за 2016 рік

Звіт ректора КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради за 2015 рік

Положення про ректорат КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради