Історія академії

Післядипломна педагогічна освіта на Херсонщині розпочала свою історію 27 травня 1944 року, коли було засновано Херсонський обласний інститут удосконалення вчителів.

01 червня 1944 року Інститут розпочав свою роботу, а вже наступного дня, 02 червня – організовано місячні курси підвищення кваліфікації вчителів.

Як свідчать архівні матеріали, у різні часи Інститутом керували:

Ф. І. Лисенко – 1944-1948 рр.,

І. А. Вінник – 1948-1950 рр.,

І. В. Чередниченко –1950-1951 рр.,

К. І. Добряк – 1951-1953 рр.,

О. С. Жолніренко – 1953-1957 рр.,

П. І. Котеченков – 1957 р.,

М. С. Чернявський – 1957-1963 рр., 1965-1968 рр.,

А. П. Сотник – 1963-1965 рр.,

Г. Я. Колінко – 1968-1970 рр., Л. І. Луценко – 1970-1974 рр.,

С. І. Тестін – 1974-1978 рр.,

Є. І. Коломийцева – 1978-1981 рр.,

Н. Є. Яковенко – 1981-1982 рр.,

В. С. Болгарина – 1982 р.,

Л. С. Чорноостровець – 1982-1999 рр.,

А. М. Зубко – з 1999 р. до цього часу.

Упродовж багатьох років діяльності закладу змінювалися його статус і назва: у 1944-1961 та 1969-1994 рр. – Херсонський обласний інститут удосконалення вчителів; 1961-1969 рр. – Херсонський обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів; 1994-2011 рр. – Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів; з 20 квітня 2011 року – Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. Водночас упродовж усього існування не змінювалися основні завдання – допомога вчителю в підвищенні його професійної компетентності, утілення в практику роботи педагогів сучасних форм і методів навчання й виховання.

У перші роки роботи Херсонський обласний інститут удосконалення вчителів розташовувався в приміщенні обласного відділу народної освіти, де в чотирьох кімнатах було розміщено бібліотеку, дві постійні виставки й одинадцять навчально-методичних кабінетів (відповідно до кількості шкільних предметів та основних напрямків виховної роботи) у яких працювало 13 фахівців. Їхній досвід, кваліфікація, сумлінне ставлення до своїх обов’язків стали запорукою якісної роботи Інституту.

Із 01 вересня 1944 року працівники Інституту почали проводити двотижневі курси підвищення кваліфікації вчителів та керівників початкових, семирічних і середніх шкіл. 1944 року на Херсонщині було організовано 3-місячні курси для вчителів початкових класів (150 осіб) та 5-місячні курси для вчителів 5-7 класів (180 осіб). На перших етапах свого існування Інститут мав на меті забезпечити якісне підвищення рівня кваліфікації педагогічних, керівних кадрів освіти та їхнє прфесійне зростання на курсах і семінарах; проведення методичної роботи з учителями; вивчення та поширення передового педагогічного досвіду; проведення обласних конференцій, семінарів; вивчення стану викладання, освітньої роботи в школах області; видання методичних листівок, плакатів тощо.

Сьогодні КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» є закладом післядипломної педагогічної освіти нового типу, який здійснює комплекс освітніх послуг щодо фахового зростання педагогічних та інших працівників, керівників закладів освіти різних типів, рівнів, форм власності (підвищення кваліфікації, підготовка, стажування); проводить науково-дослідну та науково-методичну діяльність з визначення та реалізації політики у сфері дошкільної, загальної, післядипломної освіти з проблем професійного розвитку фахівців; сприяє впровадженню ідей андрагогіки й акмеології в закладах освіти. Професорсько-викладацький склад академії має високий науковий потенціал і педагогічний досвід, тут працюють: члени-кореспонденти НАПН України, доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, магістри.

З часом у структурних підрозділах КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулися функціональні й кадрові зміни. Сьогодні академія об’єднує у своєму складі 4 кафедри (педагогіки й менеджменту освіти; теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій; теорії й методики викладання навчальних дисциплін; теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти), 7 навчально-методичних відділів (до складу яких входить 22 навчально-методичні лабораторії), начально-методичну лабораторію зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, аспірантуру, магістратуру, бібліотеку, Музей історії народної освіти, сайт. На базі академії видаються і поширюються не лише в області, а й в Україні науково-методичний журнал «Таврійський вісник освіти» (виходить з 2003 р.), збірник наукових праць «Педагогічний альманах» (з 2007 р.), бюлетень «Педагогічний проспект» (з 2011 р.). В академії щороку підвищують кваліфікацію 4500 педагогів, що відповідає ліцензійним умовам.

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» є творчим осередком, що об’єднує тисячі педагогів, сотні закладів освіти та десятки установ освіти України. Пріоритетами діяльності закладу завжди є неперервний професійний розвиток педагога та підвищення якості освіти на Херсонщині.

Оберіть мову