Кафедра теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій

Напрями діяльності кафедри:

 • здійснення наукового та навчально-методичного супроводу реалізації обласної науково-методичної проблеми «Професійна мобільність учителя в контексті Болонського процесу»;
 • дослідження науково-методичної проблеми кафедри «Удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів і вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти»;
 • розробка комплексу науково-методичних матеріалів щодо впровадження Державного стандарту загальної початкової освіти;
 • розширення й оновлення навчально-методичного супроводу лекційних, практичних та семінарських занять;
 • упровадження передового педагогічного досвіду вчителів початкової школи та вихователів ДНЗ у курсовий та міжкурсовий періоди;
 • формування готовності слухачів курсів до інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності;
 • участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних конференціях, проектах та програмах;
 • удосконалення інформаційно-комп’ютерної компетентності викладачів кафедри;
 • організація та проведення консультаційних семінарів (у режимі он-лайн) з метою розширення інформаційного поля обізнаності педагогів;
 • науково-методичний супровід роботи районних (міських) методичних кабінетів і районних (міських) методичних об’єднань педагогічних працівників усіх категорій щодо упровадження Державного стандарту загальної початкової освіти та Базового компоненту дошкільної освіти (у режимі он-лайн);
 • співпраця з міжнародними освітніми організаціями, установами, вищими  навчальними закладами України та зарубіжжя, з метою підвищення рівня експериментально-дослідної роботи.

Тема кафедри:
Удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів і вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти.

dosh_vih

Кадровий склад кафедри

kominarecЗавідувач кафедри
Комінарець Тетяна Вільямівна
завідувач кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології, кандидат філологічних наук, доцент. У 1980-1984 роках навчалася на філологічному факультеті Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської. Після закінчення інституту працювала вчителем у школі, інспектором Комсомольського районного відділу освіти у м. Херсоні та інспектором міського відділу освіти. З 2005 року працювала викладачем Академічного ліцею при Херсонському державному університеті та викладачем кафедри світової літератури Херсонського державного університету. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію з російської літератури. З 2006 року працювала на посаді доцента кафедри теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти. У 2009 році отримала звання доктора філософії за Болонською системою. З 2010 року – завідувач кафедри теорії і методики дошкільного виховання і початкового навчання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». У 2012 році отримала звання доцента. Тема наукового дослідження: «Особливості інтерактивного навчання в початковій школі як невід’ємна частина особистісно орієнтованого освітнього процесу». Автор 47 публікацій, серед яких статті у фахових виданнях, метаріалах конференцій, тези, методичні посібники.

Список публікацій
Тематика лекцій

primakovaПрофесор кафедри
Примакова Віталія Володимирівна
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. У 1994 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської та здобула кваліфікацію учителя початкових класів. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Підготовка вчителів початкових класів у післядипломній освіті до формування наукової картини світу в учнів» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 2015 року закінчила докторантуру кафедри педагогіки і психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». 2016 року захистила докторську дисертацію з теми: «Розвиток післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні (1948-2012 рр.)» зі спеціальності 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки. Має близько 150 публікацій у науково-педагогічних виданнях. Працює над дослідженням проблем розвитку післядипломної освіти вчителів початкових класів, оптимізації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, формування в школярів культури мислення, творчої спрямованості. Є членом редакційних колегій збірника наукових праць «Педагогічний альманах» та науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти». Має нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України», грамоти управління освіти і науки Херсонської міської ради та Херсонської обласної державної адміністрації, Дипломи Переможця обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2004» та Учасника заключного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2004» та ін.
Список публікацій
Тематика лекцій
silДоцент кафедри 
Воронюк Ірина Вячеславівна
кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології. У 1994 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської, спеціальність «Педагогіка та методика початкового навчання» й здобула кваліфікацію вчителя початкових класів. У 1995 році закінчила Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, спеціальність «Психологія. Практична психологія». Кваліфікація – практичний психолог. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації 11 років. Автор 50 наукових і науково-методичних праць. Нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України».

Список публікацій
Тематика лекцій

turkotДоцент кафедри 
Туркот Тетяна Іванівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології. Навчалася на фізико-математичному факультеті Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської. Після закінчення ВНЗ працювала вчителем, заступником директора з навчально-виховної роботи Каховської середньої школи № 4, з 1984 року — вчитель, заступник директора, а згодом директор СШ № 3 м. Кишинева (фізико-математичний ліцей ім. Д. Кантемира) (Молдова). З 1987 року перебуває на посаді старшого викладача, а після захисту 1993 року в Київському державному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова кандидатської дисертації — доцента кафедри загальної педагогіки Державного педагогічного університету ім. І. Крянге. Суміщає цю посаду з роботою заступника директора з наукової роботи асоціації навчальних закладів «Універс-Молдова». З 2000 року працює доцентом кафедри менеджменту організацій Херсонського державного аграрного університету, суміщаючи цю роботу з викладанням іміджології та психології управління у Центрі підвищення кваліфікації державних службовців при Херсонській обласній державній адміністрації. З 2010 року – доцент КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Тетяна Іванівна підтримує наукові зв’язки з молдавськими колегами університету ім. І. Крянге (м. Кишинів). Коло наукових інтересів: психологія управління, психологія і педагогіка вищої школи, психодидактика, превентивна педагогіка. Автор і співавтор понад 360 наукових і науково-методичних праць, опублікованих в Україні, Молдові, Білорусі, Росії, серед яких 5 монографії, 16 навчальних і навчально-методичних посібників. Активний учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій.
Список публікацій
Тематика лекцій
strebnaДоцент кафедри 
Стребна Ольга Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології, методист науково-методичної лабораторії початкової освіти, регіональний тренер програми «Intel@. Навчання для майбутнього». Народилася 11 квітня 1966 року у м. Херсоні. У 1987 році закінчила Херсонський педагогічний інститут ім. Н. К. Крупської за спеціальністю педагогіка і методика початкового навчання й отримала кваліфікацію вчителя початкових класів. У 2003 році закінчила Херсонський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію викладача початкового навчання. З 2000 року плідно співпрацює з Всеукраїнським фондом «Крок за кроком». За сприяння УФСІ у 2005-2006 роках провела 39 тренінгів для членів громад у Автономній республіці Крим за різною тематикою «Вирішення конфліктів», «Фандрайзінг», «Упровадження програми всебічного розвитку дитини «Крок за кроком», а протягом 2007-2010 років провела семінари-тренінги в інститутах післядипломної педагогічної освіти м. Івано-Франківська, Ірпінь, Дніпропетровська, Запоріжжя, Сімферополя, Черкас та Херсона для викладачів системи ІППО, керівників, методистів та вихователів дошкільних навчальних закладів з теми «Менеджмент керівників закладів дошкільної і початкової освіти». Стала міжнародним тренером. З 2005 року працювала експертом із зовнішнього оцінювання за Міжнародними стандартами особистісно орієнтованої програми «Крок за кроком», просертифіковано 12 учителів початкових класів області. З 2007 року є тренером шкільної програми превентивної освіти «Корисні звички» та «Цікаво про корисне». Має 49 сертифікатів про навчання на різних семінарах-тренінгах. У 2006 році пройшла навчання на міжнародному семінарі-практикумі з теми «Аксіологічні і педагогічні аспекти індивідуального досвіду» м. Краків (Польща). У 2008 році в рамках Міжнародного проекту МАТРА (Нідерланди) «Використання інноваційних освітніх технологій для підготовки педагогів дошкільних навчальних закладів» перебувала на стажуванні в університеті прикладних наук Фонтіс (м. Ендховен). У 2008 р. вступила до аспірантури Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Підготовка вчителів початкових класів у післядипломній освіти до громадянського виховання учнів у позаурочній діяльності» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор А.М.Зубко. До 2012 року працювала завідувачем науково-методичного відділу дошкільного виховання та початкового навчання, старшим викладачем кафедри теорії і методики дошкільного виховання і початкового навчання. Автор понад 80 наукових, науково-методичних праць. Член редакційної колегії науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти». Серед нагород має: Почесну грамота Міністерства освіти і науки України, Грамоту Верховної Ради України, нагрудний знак «Відмінник освіти України».

Список публікацій
Тематика лекцій

kozachkovaВикладач кафедри
Мусієнко Вікторія Сергіївна
завідувач науково-методичної лабораторії колекційної педагогіки та психології, здобувач кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності працює над дисертаційним дослідженням «Формування почуття патріотизму в дітей у дошкільних навчальних закладах України (1930-1991 рр.)». Спеціальність: загальна педагогіка та історія педагогіки (13.00.01).Життєве кредо: «Успіх не є ключем до щастя. Щастя — ось ключ до успіху. Якщо ви любите те, що робите, ви будете успішним» (Альберт Швейцер).Народилась 11 травня 1972 року в місті Києві.З 1979 до 1989 року навчалася у середній школі № 1 Херсонської міської ради. У 1995 році закінчила повний курс Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К.Крупської за спеціальністю «українська мова та література» і здобула кваліфікацію спеціаліста «вчитель української мови та літератури».Протягом 1995-2009 рр. працювала у дошкільних навчальних закладах м. Херсона № 2, 69 на посаді вихователя та вихователя логопедичної групи.З 2009 року Вікторія Сергіївна обіймає посаду методиста лабораторії початкового навчання Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, а з 2010 року – головного спеціаліста управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації.З 2011 року – методист науково-методичної лабораторії дошкільного виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». У 2015 році призначена на посаду завідувача науково-методичної лабораторії корекційної педагогіки та психології. Результатом її роботи є виявлення, узагальнення та впровадження в практику роботи перспективного педагогічного досвіду; координація роботи обласних творчих груп, науково-практичних семінарів.
Автор понад 15 наукових публікацій.Заміжня, виховує доньку.За сумлінну плідну працю, відповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків нагороджена Почесною грамотою управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації.

Список публікацій
Тематика лекцій

raevskaСтарший викладач кафедри 
Раєвська Ірина Миколаївна
викладач кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології. Народилася у 1966 році. У 1987 році закінчила Херсонський педагогічний інститут ім. Н. К. Крупської за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання». Протягом 7 років працювала вчителем початкових класів у Нижньосірогозькій середній школі Херсонської області. З вересня 1994 року працювала на посаді методиста навчально-методичного кабінету початкового навчання Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. У 2006 року очолила науково-методичну лабораторію зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти названого вище закладу. З 2008 по 2011 рік навчалася в аспірантурі Херсонського державного університету зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Автор 17 публікацій, серед яких статті у фахових виданнях, тези конференцій.

Список публікацій
Тематика лекцій

.....Викладач кафедри 
Сліпіч Юлія Володимирівна
……………

Список публікацій
Тематика лекцій