Кафедра теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій

Напрями діяльності кафедри:

 • здійснення наукового та навчально-методичного супроводу реалізації обласної науково-методичної проблеми «Професійна мобільність учителя в контексті Болонського процесу»;
 • дослідження науково-методичної проблеми кафедри «Удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів і вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти»;
 • розробка комплексу науково-методичних матеріалів щодо впровадження Державного стандарту загальної початкової освіти;
 • розширення й оновлення навчально-методичного супроводу лекційних, практичних та семінарських занять;
 • упровадження передового педагогічного досвіду вчителів початкової школи та вихователів ДНЗ у курсовий та міжкурсовий періоди;
 • формування готовності слухачів курсів до інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності;
 • участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних конференціях, проектах та програмах;
 • удосконалення інформаційно-комп’ютерної компетентності викладачів кафедри;
 • організація та проведення консультаційних семінарів (у режимі он-лайн) з метою розширення інформаційного поля обізнаності педагогів;
 • науково-методичний супровід роботи районних (міських) методичних кабінетів і районних (міських) методичних об’єднань педагогічних працівників усіх категорій щодо упровадження Державного стандарту загальної початкової освіти та Базового компоненту дошкільної освіти (у режимі он-лайн);
 • співпраця з міжнародними освітніми організаціями, установами, вищими  навчальними закладами України та зарубіжжя, з метою підвищення рівня експериментально-дослідної роботи.

Тема кафедри:
Удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів і вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти.

dosh_vih

Кадровий склад кафедри

kominarecЗавідувач кафедри
Комінарець Тетяна Вільямівна

Список публікацій
Тематика лекцій

primakovaПрофесор кафедри
Примакова Віталія Володимирівна
Список публікацій
Тематика лекцій
silДоцент кафедри 
Воронюк Ірина Вячеславівна

Список публікацій
Тематика лекцій

turkotДоцент кафедри 
Туркот Тетяна Іванівна
Список публікацій
Тематика лекцій
strebnaДоцент кафедри 
Стребна Ольга Володимирівна

Список публікацій
Тематика лекцій

kozachkovaВикладач кафедри
Мусієнко Вікторія Сергіївна

Список публікацій
Тематика лекцій

raevskaСтарший викладач кафедри 
Раєвська Ірина Миколаївна

Список публікацій
Тематика лекцій

.....Викладач кафедри 
Сліпіч Юлія Володимирівна

Список публікацій
Тематика лекцій