Педагогічний альманах

1

Починаючи з 2007 року виходить збірник наукових праць ”Педагогічний альманах”. На його шпальтах відомі учені, викладачі, докторанти, аспіранти, педагоги-практики загальноосвітніх навчально-виховних закладів, професійно –технічних навчальних закладів І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти модернізації сучасної освіти.
Редакційна колегія ”Педагогічного альманаху” має такий склад: І. Бех – дійсний член АПН України, доктор психологічних наук, професор; Є. Голобородько – член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор; В. Олійник – член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор; В. Сидоренко – член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор; Б. Андрієвський – доктор педаго­гічних наук, професор; Л. Даниленко – доктор педагогічних наук, профе­сор; Г. Михайлівська – доктор педагогічних наук, професор; М. Пенти­люк – доктор педагогічних наук, професор; Г. Пустовіт – доктор педаго­гічних наук, професор; Г. Сагач – доктор педагогічних наук, професор; Н. Тверезовська – доктор педагогічних наук, професор; А. Зубко – кандидат педагогічних наук, професор; В. Кузьменко – кандидат педагогічних наук, доцент, головний редактор; Л. Пермінова – кандидат педагогічних наук, доцент; Н. Слюсаренко – кандидат педагогічних наук, доцент, відповідальний секретар; Г. Юзбашева – кандидат педагогічних наук, доцент; Н. Терентьєва –  кандидат педагогічних наук, доцент.

2

”Педагогічний альманах” має такі рубрики: ”Теорія і методика організації виховного процесу”; ”Теорія і методика організації навчального процесу”; ”Теорія і методика організації професійного навчання”, ”Теорія змісту, організації та управління навчально-виховним процесом”; ”Соціальна педагогіка”; ”Історія педагогіки”.
Нині збірник наукових праць набув популярності серед науковців Херсонщини та стає відомим у наукових колах України.

Вимоги до написання та оформлення статей збірника наукових праць «Педагогічний альманах»