Таврійський вісник освіти

У 2003 році започатковано видання науково-методичного журналу ”Таврійський вісник освіти” (свідоцтво про державну реєстрацію серія ХС №227 від 3.12.2002). Періодичність часопису – 1 раз на квартал.
Його мета – оперативне інформування читачів про нове і актуальне у сфері освіти, розкриття процесів інтеграції України в європейський освітній простір.
До першого складу редакційної колегії журналу входили: головний редактор А.М. Зубко, заступник головного редактора Т.Г. Морева, відповідальний секретар В.В. Кузьменко та члени – Б.М. Андрієвський, А.М. Войтинський, Є.П. Голобородько, Л.А. Гончаренко, В.В. Клименко, Г.О. Михайловська, В.В. Олійник, М.І. Пентилюк, В.К. Сидоренко, О.В. Саган, Л.І. Слободенюк, Н.В. Слюсаренко, Г.Л. Черепанова, Г.С. Юзбашева. Згодом склад редколегії розширився і до неї увійшли: А.М. Гуржій, М.М. Забродський, О.О. Морев, Л.А. Пермінова, Н.А. Побірченко, В.А. Семіченко, Н.І. Чабан, І.Ф. Кравченко, С.Ф. Одайник, Г.М. Сагач.
Нині до її складу входять провідні вчені України, зокрема: головний редактор А.М. Зубко, заступники головного редактора Т.Г. Морева, Л.А. Гончаренко, відповідальний секретар В.В. Кузьменко та члени – Б.М. Андрієвський, Є.П. Голобородько, А.М. Гуржій, М.М. Забродський, В.В. Клименко, І.Ф. Кравченко, Г.О. Михайловська, С.Ф. Одайник, В.В. Олійник, М.І. Пентилюк, Л.А. Пермінова, Н.А. Побірченко, Г.М. Сагач, В.А. Семіченко, Л.І. Слободенюк, Н.В. Слюсаренко, Г.С. Юзбашева.
Редакційна колегія постійно працює над тим, щоб зробити даний часопис цікавим і корисним для науковців та педагогів.
За період існування ”Таврійського вісника освіти” в ньому опубліковано статті видатних учених України, Росії, Польщі, Словакії, Угорщини; педагогів-практиків з різних регіонів нашої країни.
Часопис має постійні рубрики: ”Історія освіти”, ”Наука – школі”, ”Інновація: теорія і практика”, ”Освіта впродовж життя”, ”На допомогу педагогу”, ”Скарбниця методичних ідей”, ”Психологія”, ”Творчий портрет”, ”Офіційна сторінка”. У них педагогічні працівники мають можливість повернутися до минулого освіти, подати наукові поради вчителям, розкрити інноваційні шляхи в методиці викладання, познайомити інших зі своїми надбаннями, з досвідом роботи, описати неоціненну працю людей, які все життя віддали вихованню підростаючого покоління.
На сторінках журналу містяться статті науковців, здобувачів, керівників освітніх закладів, вчителів, вихователів дошкільних навчальних закладів і всіх тих, хто небайдужий до проблем освіти, які відображають педагогічний досвід освітян.
За 7 років свого існування науково-методичний журнал став гідним свого часу і своїх читачів. На його шпальтах постійно розкриваються найсуттєвіші, найгостріші питання сучасної педагогіки, подається інформація про відкриття у методиці.
Популярність часопису зумовлена працею редакційної колегії, яка докладає всіх зусиль, щоб даний журнал був цікавим і корисним.

3

За час роботи редакційна колегія ”Таврійського вісника освіти” неодноразово була нагороджена: грамотою Академії педагогічних наук, почесними грамотами Міністерства освіти і науки та Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

4

Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі «Таврійський вісник освіти»

Випуски:

2003-2009 роки в Архіві