03 червня 2016 року Український центр оцінювання якості освіти провів зовнішнє незалежне оцінювання, під час якого абітурієнти мали можливість скласти тестування з російської мови.

03 червня 2016 року Український центр оцінювання якості освіти провів зовнішнє незалежне оцінювання, під час якого абітурієнти мали можливість скласти тестування з російської мови.

У Херсонській області працював 1 пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання на базі Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 Херсонської міської ради. На ЗНО з російської мови було зареєстровано 76 осіб, з’явилося 48 учасників, що складає 63 % від кількості зареєстрованих осіб.

На пункті працювали: 20 педагогічних працівників (відповідальні, інструктори, чергові), 1 працівник ДСО при МВС. Контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання здійснювала 1 уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти.

Сертифікаційна робота з російської мови містить 51 завдання. Тест складається із завдань трьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності та завдання з розгорнутою відповіддю (власне висловлювання). Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів. Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з російської мови, – 88.

Відповіді до завдань тестів з російської мови буде розміщено 04 червня 2016 року на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (розділ «Визначення результатів ЗНО»). Використовуючи правильні відповіді на завдання тесту, учасники ЗНО зможуть визначити власний тестовий бал за всіма завданнями закритої форми сертифікаційної роботи з російської мови. Зазначимо, що виконання завдання відкритої форми оцінюватиметься екзаменаторами.

Для визначення результатів ЗНО з російської мови при регіональних центрах оцінювання якості освіти будуть створені групи експертів, які після аналізу виконаних учасниками завдань тесту встановлять кількість тестових балів, що визначить «пороговий бал» тесту ЗНО з предмета.

Офіційне оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови відбудеться після 13 червня 2016 року. Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від «порогового балу», отримають оцінку за шкалою 100 – 200 балів та матимуть право брати участь у конкурсному відборі при вступі на навчання. Учасники ЗНО, які не подолають визначений пороговий бал, уважатимуться такими, хто тест не склав.

 

Категорія: Новини
Оберіть мову