Агачева Юлія Анатоліївна

старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, аспірант Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

Переклад