Голобородько Євдокія Петрівна

член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності. Професор Є.П.Голобородько нагороджена Почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства освіти України, почесними знаками «Відмінник народної освіти УзРСР», «Відмінник освіти України», медалями «За наукові досягнення», «К.Д.Ушинський», «Г.С.Сковорода», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран праці», медалями Пушкіна, Гоголя, Золотою медаллю «60 років Товариства «Знання України» та ін.