Кузьменко Василь Васильович

завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор, завідувач видавничого відділу КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Народився 8 березня 1950 року на Херсонщині. У 1971 році закінчив Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К.Крупської. Кваліфікація – учитель фізики середньої школи. Наукова діяльність розпочалася в Херсонському державному педагогічному інституті імені Н.К.Крупської, продовжилась в аспірантурі Київського державного педінституту імені О.М.Горького, де він у 1981 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У 2006 році закінчив докторантуру Херсонського державного університету і в 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Присвоєно вчене звання професора кафедри педагогіки і психології у 2011 році. Керівник науково-дослідної теми академії «Історико-педагогічні аспекти розвитку неперервної освіти в Україні та зарубіжжі». Автор більше 350 наукових та науково-методичних праць з актуальних проблем теорії та історії педагогіки. Серед них: 6 монографій, 17 навчальних посібників, 3 навчальні програми для вузів, методичні рекомендації та інше. Науковий доробок присвячено навчанню й вихованню підростаючого покоління, історії становлення української освіти, актуальним проблемам педагогіки загальноосвітньої та вищої школи. Головний редактор збірника наукових праць «Педагогічний альманах», відповідальний секретар науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти», член редакційних колегій збірника наукових праць «Педагогічні науки» та бюлетеня «Педагогічний проспект». Як науковий керівник підготував одного доктора педагогічних наук та 14 кандидатів. Академік двох академій: Міжнародної академії наук педагогічної освіти та Академії педагогічних і соціальних наук, член Національної спілки журналістів України, член спеціалізованої вченої ради – Тернопільского національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Нагороджений почесним знаком Міністерства освіти і науки України: «Відмінник освіти України» та «Петро Могила», медаллю «Ушинський К.Д.», почесними грамотами Академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України, Верховної ради України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України та ін.

Оберіть мову