30 червня 2015 року Український центр оцінювання якості освіти провів додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання, під час якої абітурієнти мали можливість скласти тестування з англійської мови.

30 червня 2015 року Український центр оцінювання якості освіти провів додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання, під час якої абітурієнти мали можливість скласти тестування з англійської мови.

Учасниками додаткової сесії стали особи:

  • які не змогли взяти участь в основній сесії через причини, які не залежали від їх дій та волі, та на які вони не могли вплинути;
  • стосовно яких було допущено порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;
  • які відбувають кримінальне покарання у закладах державної пенітенціарної служби України;
  • які проживають або проживали на окупованій території (Автономна Республіка Крим та місто Севастополь) і територіях, де здійснюється антитерористична операція та зареєструвалися на ЗНО у період з 21 лютого до 20 квітня.

До поважних причин, які перешкодили абітурієнту взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні під час основної сесії, належать:

  • участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України та Міністерства молоді та спорту України;
  • захворювання в період проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено медичною довідкою форми № 095/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, або копією листа непрацездатності;
  • смерть рідних по крові або по шлюбу;
  • стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
  • інші виняткові обставини, що унеможливили участь абітурієнта у проходженні зовнішнього оцінювання.

У Херсонській області працювали 4 пункти проведення ЗНО: 1 – на базі Херсонської спеціалізованої загальноосвітньої школі школи І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської міської ради та 3 – на базі закладів державної пенітенціарної служби України.

На додаткову сесію ЗНО з англійської мови було зареєстровано 17 осіб, взяло участь 14 учасників, що складає 82 % від кількості зареєстрованих осіб. Контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання здійснювали 4 уповноважених осіб Українського центру оцінювання якості освіти.

У Херсонській області на базі закладів державної пенітенціарної служби України у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови взяли участь 5 осіб: 1 особа – з державного професійно-технічного навчального закладу «Дар’ївський навчальний центр № 10», 1 особа – з Північного навчального центру № 90 і 3 особи – з Білозерської виправної колонії Херсонської області №105.

Зміст сертифікаційної роботи з англійської мови визначено на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти та затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ від 01.10.2014 р. № 1121).

На виконання роботи було відведено 120 хвилин. Протягом роботи над тестом учасникам ЗНО необхідно було розв’язати 43 тестових завдання. Сертифікаційна робота складається з трьох частин: читання, використання мови, письмо. Максимальна кількість балів за умови правильного виконання всіх завдань дорівнює 56 тестовим балам.

Відповіді до завдань тестів з англійської мови буде розміщено 01 липня 2015 року на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Використовуючи правильні відповіді на завдання тесту, учасники ЗНО зможуть визначити власний тестовий бал за всіма завданнями закритої форми сертифікаційної роботи з англійської мови.

Визначення результатів додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови відбуватиметься, як і під час основної сесії, у декілька етапів. Спочатку відбудеться комп’ютерна обробка сертифікаційних робіт учасників ЗНО та перевірка екзаменаторами завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Після цього відбудеться визначення кількості тестових балів кожної сертифікаційної роботи. На наступному етапі спеціально створені експертні групи ухвалять рішення про встановлення порога «склав/не склав».

Учасники ЗНО, які не подолають визначений пороговий бал, уважатимуться такими, хто не склав тест. Результати тих учасників, хто подолає пороговий бал, буде конвертовано у рейтингову оцінку за шкалою від 100 до 200 балів, що буде вказувати на місце результату абітурієнта серед результатів інших учасників зовнішнього оцінювання.

Офіційне оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови відбудеться після 10 липня 2015 року, під час якого будуть оприлюднені таблиці відповідності тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року за виконання завдань сертифікаційної роботи з англійської мови, рейтинговій оцінці (за шкалою100–200 балів).

Категорія: Новини
Оберіть мову