15 травня 2014 року в рамках відзначення Міжнародного Дня науки відбулася обласна науково-практична конференція «Педагогіка К.Д.Ушинського: історія і сьогодення»

15 травня 2014 року в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» в рамках відзначення Міжнародного Дня науки відбулася обласна науково-практична конференція «Педагогіка К.Д.Ушинського: історія і сьогодення».

Під час урочистого відкриття заходу Анатолій Миколайович Зубко, ректор, доктор філософії, професор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» привітав усіх присутніх зі святом, до якого, за словами ректора, причетні і науковці, і вчителі-практики. За багаторічну плідну наукову працю та вагомий унесок у неперервний професійний розвиток педагогів було нагороджено грамотами КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» наукових працівників академії: Василя Васильовича Кузьменка – доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки і психології; Євдокію Петрівну Голобородько – доктора педагогічних наук, члена-кореспондента НАПН України, професора кафедри педагогіки і психології; грамотами Університету менеджменту освіти нагороджено Зою Василівну Філончук – кандидата педагогічних наук, завідувача науково-методичної лабораторії географії та економіки, Тетяну Вільямівну Комінарець – кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри теорії і методики дошкільного виховання та початкового навчання; Ольгу Володимирівну Стребну – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії і методики дошкільного виховання та початкового навчання. Подяками за плідну наукову та методичну діяльність щодо підвищення якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Херсонської області з занесенням до трудових книжок було відзначено Сергія Олександровича Моїсеєва – кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри теорії і методики виховання; Людмилу Миколаївну Назаренко – кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри менеджменту освіти.

Після процедури нагородження розпочалася пленарна частина конференції з доповіді доктора педагогічних наук, професора Василя Васильовича Кузьменка на тему «Обґрунтування К. Ушинським вимог до формування в учнів цілісного світогляду», у якій було підкреслено, що різноплановість тематичних напрямів конференції надала можливості для участі в конференції не тільки науковцям, а й учителям, вихователям, та досягти основної мети – осмислення науково-педагогічної спадщини К.Д.Ушинського в контексті вдосконалення сучасного освітнього процесу і гармонійного розвитку особистості.

Галина Михайлівна Сагач – доктор педагогічних наук, доктор теології, професор кафедри теорії і методики виховної роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» – у своїй доповіді з теми «Духовні виміри педагогічної риторики К. Д. Ушинського та В. О. Сухомлинського» ґрунтовно розкрила сакральні можливості, закладені в ментальності носіїв рідної мови та ознайомила слухачів з основними положеннями поглядів великих педагогів на емоційно-виховний аспект навчання рідної мови.

Доповідь Євдокії Петрівни Голобородько, доктора педагогічних наук, члена-кореспондента НАПН України, професора на тему «Мудрий порадник батьків» була присвячена актуальним питанням, що особливо гостро стоять сьогодні як перед педагогами, так і перед батьками – це виховання та формування особистості дитини за системою К.Д.Ушинського з урахуванням особливостей розвитку сучасного суспільства та ролі родини у вихованні дітей.

У роботі конференції також узяли активну участь учителі та вихователі загальноосвітніх та дошкільних  навчальних закладів області. У кожному виступі педагогів-практиків було помітно щиру зацікавленість ідеями педагогічної спадщини К.Д.Ушинського, які вони творчо запроваджують у своїй педагогічній діяльності.

Високий науковий рівень організації та проведення цього заходу засвідчує те, що він вийшов далеко за межі обласного рівня, оскільки в конференції взяли участь 175 освітян не тільки Херсонської, а й Одеської, Миколаївської, Київської, Кіровоградської, Чернігівської та інших областей України.

Сподіваємося, що використання педагогічних ідей основоположника вітчизняної психолого-педагогічної думки, учителя вчителів К.Д. Ушинського нашими науковцями та педагогами піднесе українську освіту на якісно новий ступінь розвитку.

Зі змістом доповідей та статей учасників конференції можна ознайомитися в збірнику матеріалів конференції.

DSC_0096 DSC_0100 DSC_0104 DSC_0120

Категорія: Новини
Оберіть мову