Зубко Анатолій Миколайович

ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» доктор філософії, професор, Заслужений працівник освіти України, дійсний член Академії соціальних і педагогічних наук, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, член Української спілки воїнів Афганістану.
Народився 1 січня 1951 року в с. Засілля Миколаївської області. Закінчив Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської за спеціальністю «Фізика». Автор понад ста наукових, науково-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, програмні педагогічні продукти, статті, методичні рекомендації, авторські програми.
Здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів та здобувачів. Основні питання, які висвітлює на курсах підвищення кваліфікації – «Законодавство про освіту. Нормативно-правові аспекти управління системою освіти», «Маркетинг в освіті», «Управління науково-дослідною роботою вчителя», «Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів», «Розвиток післядипломної освіти педагогів у контексті сучасних гуманістичних тенденцій», «Підготовка вчителів у закладах післядипломної освіти до роботи з обдарованими учнями в умовах розвитку інформаційного простору», «Функції та структура навчального процесу у закладах післядипломної педагогічної освіти», «Формування готовності вчителів до застосування педагогічних здоров’язбережувальних технологій у курсовий період», «Шляхи оптимізації управління навчальним процесом в закладах підвищення кваліфікації педагогів» та ін.
Має нагороди: Медаль «Ветерану-интернационалисту», Нагрудний Знак до Почесної Грамоти Верховної Ради України, Медаль «Захиснику Вітчизни», Знак «Василь Сухомлинський», Почесне звання «Заслужений працівник освіти України», Нагрудний знак «Відмінник освіти України», Почесний знак «За розвиток соціального партнерства», Пам’ятну медаль «20 років виведення військ з Афганістану», низку Почесних грамот, подяк Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України та ін.

Оберіть мову