29 вересня 2021 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, на якому розглянуто й ухвалено рішення з низки важливих питань.

29 вересня 2021 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, на якому розглянуто й ухвалено рішення з низки важливих питань.

Щодо питання «Про закінчення експериментальної роботи у Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 41 Херсонської міської ради з теми «Психологічно-педагогічний супровід національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітньої школи»» доповіла Тетяна Станіславівна Кіриєнко, заступник директора з виховної роботи. В обговоренні питання взяли участь Анатолій Миколайович Зубко, кандидат педагогічних наук, професор, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Ірина Ярославівна Жорова, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор; Сергій Олександрович Моїсеєв, кандидат педагогічних наук, доцент, науковий консультант експерименту; члени вченої ради.

Рішенням вченої ради схвалено результати експериментальної роботи у Херсонській загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів № 41 Херсонської міської ради, рекомендовано поширювати результати експерименту через друковані видання та різні форми роботи з педагогічними працівниками.

Вченою радою ухвалено рішення з питання «Про професійний розвиток науково-педагогічних працівників КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» та його вплив на результативність підвищення кваліфікації педагогічних працівників», у якому визначено основні напрями подальшої діяльності кафедр щодо розвитку професійної компетентності науково-педагогічних працівників.

Відбулося обговорення Положення про освітні програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, після чого вчена рада схвалила вищезазначений документ.

Серед інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких вченою радою було ухвалено низку позитивних рішень, – це затвердження освітньо-професійної програми «Олігофренопедагогіка» здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, а також затвердження програми підвищення кваліфікації асистентів учителів закладів загальної середньої освіти «Професійна діяльність асистентів учителів в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» (зі змінами).

Вчена рада одноголосно схвалила результати таємного голосування з питання присвоєння вченого звання професора кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти Примаковій Віталії Володимирівні та звернулася з відповідним клопотанням до Міністерства освіти і науки України.

Вчена рада ухвалила рішення щодо рекомендацій до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» видавничій продукції науково-педагогічних працівників академії.

Категорія: Новини
Оберіть мову