Працівники навчально-методичної лабораторії забезпечення якості освіти в березні 2021 року брали участь у проведенні загальнодержавного моніторингу щодо наркотичної та алкогольної ситуації в Україні (ІІ етап).

Працівники навчально-методичної лабораторії забезпечення якості освіти в березні 2021 року брали участь у проведенні загальнодержавного моніторингу щодо наркотичної та алкогольної ситуації в Україні (ІІ етап). До здійснення моніторингового дослідження були залучені заклади загальної середньої освіти Херсонщини, що надали інформацію про проведені профілактичні заходи, спрямовані на зниження рівня вживання психоактивних речовин. Опитуванням, згідно зі складом вибірки, було охоплено 26052 учні, 1379 викладачів, 276 працівників закладів, 170 батьків.

Методисти лабораторії брали участь у розробці та проведенні моніторингових досліджень в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»:

  • моніторинг якості освіти в аспірантурі академії (за період 2017 – 2021 р.р.);
  • моніторинг якості освіти в магістратурі академії (за період 2017 – 2021 р.р.).

Узагальнено інформацію у вигляді звітів про опитування:

  • роботодавців щодо задоволеності якістю підготовки фахівців за освітньою програмою;

  • викладачів аспірантури щодо якості освітньої програми» 011 Освітні, педагогічні науки»;
  • професорсько-викладацького складу щодо ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні (PhD)

.

Роботодавці зазначили, що освітня програма викладається на високому рівні, задовольняє вимоги регіонального ринку праці.

Викладачі внесли пропозицію розширити можливості міжнародної співпраці для покращення якості освіти в академії.

Працівники навчально-методичної лабораторії забезпечення якості освіти склали анкети й узагальнили інформацію у вигляді звітів:

  • опитування керівників Центрів професійного розвитку педагогічних працівників області, відділів освіти ОТГ;
  • анкетування щодо академічної доброчесності для науково-педагогічних працівників академії, здобувачів освіти, слухачів КПК;

  • анкетування «Професійні запити педагогічних працівників щодо організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання»;
  • оцінювання керівниками закладів освіти задоволеності якістю підготовки слухачів курсів підвищення кваліфікації (на постійній основі);
  • опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації (керівників (заступників) закладів освіти) з теми «Розбудова внутрішньої системи якості освіти».

Інформація знаходиться на сайті КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» в розділі «Публічна інформація», підрозділах «Внутрішня система якості освіти», «Академічна доброчесність».

Методисти лабораторії склали графік анкетування здобувачів освіти аспірантури, магістратури, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Респонденти схвально відгукуються щодо проведення лекційних, семінарських, практичних занять; надають корисні рекомендації та наголошують на важливості здобуття знань в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Категорія: Новини
Оберіть мову