З 14 по 18 червня 2021 року у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» проходили очні курси підвищення кваліфікації за 30-ти годинними програмами підвищення кваліфікації для вчителів початкових класів, географії та економіки, експертів з інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.

З 14 по 18 червня 2021 року у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» проходили очні курси підвищення кваліфікації за 30-ти годинними програмами підвищення кваліфікації для вчителів початкових класів, географії та економіки, експертів з інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти. Професійні компетентності вдосконалили понад 100 освітян Херсонської області.

Учителі початкових класів  опанували інструменти розвитку комунікативної та читацької компетентностей, працювали над створенням коміксів і бордів, зосередилися на особливостях психології цифрового читача, ознайомилися з інноваційними освітніми технологіями в початковій школі, розглянули різноманітні вправи щодо розвитку критичного мислення молодших школярів.

Учителі географії та економіки краще ознайомилися з новітніми підходами до організації освітнього процесу, зокрема розвитком основних напрямів STEM-освіти; особливостями формування компетентнісного освітнього середовища засобами STEM-освіти; основними принципами концепції «Нова українська школа» та їх реалізацією в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти, нормативно-правовими документами, що регламентують ролі, завдання та кваліфікаційні характеристики вчителя географії та економіки.

Експерти з інституційного аудити вдосконалили вміння проведення інституційного аудиту та інтерпретації його результатів, поглибили знання з питань оцінювання якості освіти в закладах загальної середньої освіти та ефективної діяльності як регіональних тренерів, сутності понять «якість освіти», «якість освітніх послуг», «якість освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти» та інструментів їх оцінювання.

Категорія: Новини
Переклад