Глущенко Ірина Іванівна

закінчила Херсонський державний університет у 2002 році за спеціальністю «Дефектологія», кваліфікація за дипломом «Вчитель допоміжної школи. Логопед».

2005 рік закінчила Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Дефектологія», кваліфікація — магістр педагогічної освіти, викладач спеціальної педагогіки та психології.

Має науковий ступінь кандидата педагогічних наук (2011 р.) зі спеціальності Корекційна освіта, вчене звання доцента (2019 р.).

Глущенко Ірина Іванівна працює на посаді доцента кафедри 2 місяці, має стаж роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації 16 років 2 місяця.

Має 69 публікацій, з них: 55 наукового характеру, у тому числі за останні 5 років опубліковано 31 праць: 12 наукові статті у фахових виданнях; 6 наукових статей у закордонних виданнях; 1 Web of science; 12 у матеріалах конференцій;

Глущенко Ірина Іванівна пройшла підвищення кваліфікації Херсонський державний університет, Центр післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації АА 02125609/000046-17 № 46, тема курсу: «Інженерія програмного забезпечення», 2017 р.

Європейський університет (EUST), факультет Публічного Здоров’я, м. Варшава, «Менеджмент охорони здоров’я» з 1 липня 2019 року по 11 липня 2019 року (120 академічних годин, №МС-008-0719) 11.07.2019, сертифікат учасника

Отримала авторські свідоцтва на 4 авторські проекти:

— «Спосіб підвищення ефективності навчання студенів з вадами слуху» (свідоцтво від 10.05.2019 №88457).

— «Застосування принципу фрактальності як методологічного підходу для розвитку образного мислення у студентів з порушеннями слуху» (свідоцтво від 10.05.2019 №88458);

— «Корекція лексичної сторони мовлення на логопедичних заняттях у молодших школярів із затримкою психічного розвитку» (свідоцтво від 22.11.2016 №68725);

«Діагностика лексичної сторони мовлення у молодших школярів із затримкою психічного.

Є членом Всеукраїнської асоціації корекційних педагогів, провідним тренером центру компетенцій м. Киів.

Є авторкою онлайн – лекцій центру компетенцій м. Киів:

  • «Комплексне логопедичне обстеження дітей інклюзивного середовища на етапі розробки індивідуальної програми розвитку»;
  • «Дизграфія від А до Я»
  • « Дислексія від А до Я».
Оберіть мову