Примакова Віталія Володимирівна

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти.

Народилась 3 вересня 1971р. у місті Каховка Херсонської області. Після закінчення Каховської середньої школи № 2 ім. С. Орджонікідзе з 1986 по 1990 роки навчалась у Бериславському педагогічному училищі за спеціальністю «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи», де здобула кваліфікацію вчителя початкових класів.

У 1994 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н. К. Крупської за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання» й здобула кваліфікацію «Учитель початкових класів».

Упродовж 1994-2006 рр. працювала в Херсонській загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів №28 ім. О.С. Пушкіна на посаді вчителя початкових класів. За роки роботи в школі отримала кваліфікаційну категорію «учитель вищої категорії», звання «учитель-методист». Була активним учасником міжнародних науково-практичних конференцій (Вінниця, Київ), авторських семінарів (Москва, Вінниця, Запоріжжя, Київ), результатом чого стало отримання дипломів інструктора з ейдетики, швидкочитання, риторики; з методик розвитку пам’яті, образного мислення й уяви людини, ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких задач).

2002 року педагогічний досвід В. В.Примакової було визнано перспективним, вивчено й узагальнено науково-методичною лабораторією початкових класів Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. На його основі Віталією Володимирівною було укладено методичні рекомендації «Формування культури мовлення молодших школярів в умовах білінгвізму» та «Адаптація методів ейдетики до застосування в навчально-виховному процесі початкової школи».

У 2004 році брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2004»; нагороджена дипломами переможця обласного та учасника заключного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2004», почесним знаком «Відмінник освіти України», грамотами управління освіти і науки Херсонської міської ради та Херсонської обласної державної адміністрації. Упродовж шести років була керівником методичного об’єднання вчителів початкових класів, з 2006 року обіймала посаду заступника директора з наукової роботи, де займалась організацією експериментальної діяльності в школі з питань творчого розвитку особистості та самовизначення підлітків.

З 2006 упродовж двох років обіймала посаду методиста науково-методичної лабораторії початкових класів Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, за цей час отримала кваліфікаційну категорію «методист вищої категорії».

З 2008 року працювала на кафедрі теорії і методики виховної роботи. У 2011 р. закінчила аспірантуру, захистила кандидатську дисертацію з теми «Підготовка вчителів початкових класів у післядипломній освіті до формування наукової картини світу в учнів» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий керівник — професор А. М. Зубко). 2014 року їй присвоєне наукове звання «доцент». Того ж року нагороджена грамотою Національної академії педагогічних наук України.

З 2012 р. по 2015 р. навчалася в докторантурі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки з теми «Розвиток післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні (1948-2012 рр.)» (науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор В. В.Кузьменко).

2018 року закінчила магістратуру зі спеціальності «Спеціальна освіта», де здобула кваліфікацію дефектолога, логопеда, викладача дефектології, олігофренопедагога. Упродовж того ж року обіймала посаду завідувача кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти.

Сьогодні В. В. Примакова – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти. Працює над проблемами оптимізації освітнього процесу в закладах освіти; реалізації ідеї інклюзії в Україні; упровадження в практику роботи школи інноваційних освітніх технологій; формування в школярів культури мислення, наукової картини світу, виховання творчих якостей в учнів. Досліджує також питання професіоналізації вчителів у системі неперервної освіти; історії становлення й розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні.

2019 року під науковим керівництвом В. В. Примакової захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності
13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки з тем: «Тенденції розвитку шкільної мовної освіти в Україні (1959-2013рр.)» (В. І. Ткаченко, спеціалізована вчена рада Тернопільського національного педагогічного університету імені Гнатюка)
та «Розвиток дошкільної освіти на Півдні України (друга половина ХХ – початок
ХХІ століття)» (Л. В. Ходаковська, спеціалізована вчена рада Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка). Згідно з планом магістратури КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» здійснює керівництво роботами студентів, наукове консультування експериментальних закладів освіти обласного рівня (м. Херсон, м. Генічеськ, с. Станіслав Білозерського району, с. Коробки Каховського району); опонування та рецензування дисертаційних робіт, навчальних програм, монографій, підручників, методичних рекомендацій.

Має понад 180 публікацій (монографії, навчальні програми, навчальні посібники, методичні рекомендації, статті, опубліковані в фахових і закордонних виданнях: Білорусія, Гана (Африка), Польща, Росія, Словаччина, Чехія. Бере активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, обласних науково-практичних конференцій і педагогічних читань. Проходила стажування в межах України (Ізмаїл) та міжнародне стажування (Словаччина, Фінляндія, Польща).

Є тренером проектів «Нова українська школа», DOCCU.

Є членом редакційної колегії науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти» та збірника наукових праць, включеного до переліку фахових видань України «Педагогічний альманах».

 

Оберіть мову