14 квітня 2020 у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулось розширене онлайн-засідання кафедри педагогіки й менеджменту освіти та Програмної ради.

14 квітня 2020 у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулось розширене онлайн-засідання кафедри педагогіки й менеджменту освіти та Програмної ради. Також запрошено стейкголдерів освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки».

Члени Програмної ради і науково-педагогічні працівники кафедр, які забезпечують викладання навчальних дисциплін в аспірантурі, спільно з здобувачами вищої освіти доктора філософії зустрілися зі стейкхолдерами Марією Миронівною Чепіль, доктором педагогічних наук, професором, професором кафедри педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; Лілією Борисівною Куликовою, доктором педагогічних наук, професором, першим проректором, завідувачем кафедри гуманітарних дисциплін Херсонської державної морської академії. До участі у заході долучилися члени робочої групи Олена Вікторівна Кохановська, доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», та Віталія Володимирівна Примакова, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Під час онлайн-засідання обговорено проєкт освітньо-наукової програми 011 Освітні, педагогічні науки. Було представлено результати моніторингу, проведеного серед здобувачів вищої освіти «доктор філософії». З урахуванням пропозицій стейхголдерів, роботодавців і групи забезпечення спеціальності було ухвалено рішення про збільшення кількості кредитів на вивчення вибіркових дисциплін першого та четвертого блоку.

Аспіранти-випускники програми акцентували увагу на важливості тих знань, які необхідні у практичній діяльності. Аспіранти, які навчаються за освітньо-науковою програмою, поділилися своїм баченням щодо розвитку освітньої програми; акцентували на особливості організації сучасного  освітнього процесу за допомогою онлайн-сервісів та хмарних технологій, які дозволяють їм ефективно використовувати час і поєднувати навчання із роботою.

Категорія: Новини
Оберіть мову