06 лютого 2020 року відбулося перше засідання програмної ради освітньо-науково- програми 011 Освітні, педагогічні науки.

06 лютого 2020 року відбулося перше засідання програмної ради освітньо-науково- програми 011 Освітні, педагогічні науки. Засідання мало на меті обрання керівного складу програмної ради, обговорення плану роботи на 2020 рік. Головою програмної ради одноголосно було обрано Ірину Ярославівну Жорову, доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри  педагогіки й менеджменту освіти; секретарем – Олену Вікторівну Кохановську, доктора педагогічних наук, старшого викладача кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін.

Пропозиції щодо покращення освітньо-наукової програми внесли зовнішні стейкхолдери доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Марія Миронівна Чепіль; доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової освіти Олександра Іванівна Янкович; доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Херсонської державної морської академії Лілія Борисівна Куликова.

Здобувач вищої освіти Наталя Євгенівна Галицька, запропонувала створити анотований каталог вибіркових дисциплін, який допоможе аспірантам краще зорієнтуватися щодо вибору дисциплін та формування власної індивідуальної траєкторії.

Категорія: Новини
Оберіть мову