27 січня 2021 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

27 січня 2021 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. На засіданні було розглянуто та прийнято рішення з важливих питань, що стосуються діяльності закладу.

Першим питанням члени вченої ради розглянули та обговорили звіти про виконання планів роботи кафедр і науково-педагогічної бібліотеки за 2020 рік та основні напрями роботи академії на 2021 рік.

Обговоривши звіти завідувачів кафедр академії Комінарець Т.В. (кафедра теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій), Кузьменка В.В. (кафедра педагогіки й менеджменту освіти), Моїсеєва С.О. (кафедра теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти), Юзбашевої Г.С. (кафедра теорії й методики викладання навчальних дисциплін) та завідувача науково-педагогічної бібліотеки Таворської Г.С., вчена рада ухвалила взяти до відома звіти про роботу кафедр і науково-педагогічної бібліотеки за 2020 рік та затвердила основні напрями роботи академії на 2021 рік.

Про роботу видавничого відділу у 2020 році доповів доктор педагогічних наук, професор Кузьменко В.В.

Рішенням вченої ради схвалено освітні програми обласних науково-методичних, науково-практичних семінарів на перший квартал 2021 року; тематику спецкурсів, лекцій і практичних занять науково-педагогічних працівників КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» на 2021 рік.

Серед інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких вчена рада ухвалила позитивні рішення, – це затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів та індивідуальних планів виконання освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Вчена рада також ухвалила рішення щодо рекомендації до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» збірнику наукових праць «Педагогічний альманах».

Категорія: Новини
Переклад