24 грудня 2020 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

24 грудня 2020 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. На засіданні було розглянуто та ухвалено рішення з низки важливих питань, що стосуються діяльності закладу.

Заслухавши й обговоривши інформацію ректора академії, кандидата педагогічних наук, професора Анатолія Миколайовича Зубка та першого проректора, доктора педагогічних наук, професора Ірини Ярославівни Жорової, вчена рада схвалила план роботи Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради та план роботи вченої ради на 2021 рік.

Рішенням вченої ради затверджено Норми часу науково-педагогічних працівників кафедр та педагогічних працівників навчально-методичних лабораторій академії на 2021 рік, схвалено зміни у структурі Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Одним із важливих питань було затвердження освітніх програм курсів підвищення кваліфікації керівних, педагогічних кадрів та бібліотечних працівників (30 год., 120 год. очна/дистанційна форма навчання) у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради; схвалення Правил прийому на навчання до Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради у 2021 році.

Також вчена рада розглянула питання щодо присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам академії та подала відповідні рішення на затвердження до Міністерства освіти і науки України; ухвалила рішення щодо обрання на посади науково-педагогічних працівників кафедр академії.

Було розглянуто рекомендації до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» науково-методичним та навчальним виданням науково-педагогічних працівників академії.

Категорія: Новини
Оберіть мову