У період із 16 серпня по 30 вересня 2019 року в Херсонській області відбулося навчання 624 учителів початкових класів, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа».

У період із 16 серпня по 30 вересня 2019 року в Херсонській області відбулося навчання 624 учителів початкових класів, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа». Працювало 23 групи. Тренінгові заняття проходили на базі 15 закладів загальної середньої освіти Херсонщини. 38 досвідчених тренерів формували фахові компетентності в педагогів з основних питань, а саме: теоретичні засади Нової української школи, роль учителя в контексті сучасних змін, особливості психічних і пізнавальних процесів дитини 6-7-річного віку, чинники якісної початкової освіти, головні компоненти Нової української школи: дитиноцентризм, компетентнісний, особистісно зорієнтований і діяльнісний підходи, Державний стандарт початкової освіти, типові освітні програми, особливості організації ефективного і безпечного освітнього середовища, методика проведення «Ранкових зустрічей», технологія формування навичок критичного мислення, інтеграція, тематичний і діяльнісний підходи, особливості викладання навчальних предметів/інтегрованого курсу «Я досліджую світ», формування міжпредметних компетенцій у процесі тематичного навчання, методика компетентнісного навчання «Шість цеглинок», формувальне оцінювання, основи інклюзивної освіти тощо. Також було відпрацьовано механізми надання додаткової підтримки, а саме: асистент учителя, індивідуальна програма розвитку дитини, особливості роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в умовах закладу загальної середньої освіти, педагогіка партнерства з учнями, батьками тощо.

По завершенню навчання педагоги захистили залікові роботи, що були відображені в демонстрації фрагментів інтегрованих уроків, вправ з курсу «Я досліджую світ», матеріалів щодо формування партнерських стосунків у співпраці з батьками, лепбуків, ментальних карт, портфоліо, видів рефлексії під час формувального оцінювання, розробок ранкових зустрічей тощо.

Упродовж насичених днів плідної творчої спільної роботи вчителі не лише підвищили свою фахову майстерність, набули нових знань та вмінь, але й отримали можливість по-іншому подивитися на власну педагогічну діяльність, переосмислити бачення сучасної дитини, перебудувати зміст навчального матеріалу на формування компетентностей, потрібних для успішної самореалізації особистості в суспільстві.

Сповнені фахових знань, позитиву, оптимізму, творчості й відповідальності за свою місію, з вірою в Нову українську школу учасники тренінгу завершили навчання та отримали сертифікати.

Категорія: Новини
Переклад