25 вересня 2019 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

25 вересня 2019 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. На засіданні було розглянуто та ухвалено рішення з важливих питань щодо діяльності закладу.

Про хід експериментальної роботи в Скадовській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів «Академія творчості» з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу Скадовської міської ради з теми «Організаційно-управлінські умови розвитку креативного компоненту освітнього середовища» доповіла Галина Олександрівна Смирнова, директор закладу. Зі співдоповіддю виступив Микола Миколайович Глазунов, заступник директора. Змістовною інформацією про результати експериментальної роботи в Скадовській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів «Академія творчості» та про співпрацю з КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» поділилася Наталія Євгенівна Білоус — завідувач Скадовського районного методичного кабінету.

Участь в обговоренні питання взяли члени вченої ради та слухачі курсів підвищення кваліфікації, запрошені на засідання. Учителі та директори закладів освіти мали можливість поставити запитання доповідачам та отримали на них вичерпні відповіді.

Рішенням вченої ради схвалено результати експериментальної роботи у Скадовській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів «Академія творчості» з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу Скадовської міської ради, рекомендовано поширювати результати експерименту через друковані видання та різні форми роботи з педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти області.

Вченою радою ухвалено рішення з питання «Про впровадження очно-дистанційної освіти та завдання її подальшого розвитку в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області», у якому визначено основні напрями подальшої діяльності академії в цій сфері освіти.

Серед інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких вченою радою були схвалені рішення, – це затвердження освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління закладом освіти», навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії галузі знань 01 «Освіта/педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» спеціалізації «Загальна педагогіка та історія педагогіки» у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

За пропозицією завідувача кафедри педагогіки й менеджменту освіти, доктора педагогічних наук, професора Василя Васильовича Кузьменка одноголосно було схвалено зміни у складі редакційної колегії збірника наукових праць «Педагогічний альманах».

Відбулося обговорення імплементації Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» в діяльність Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, після чого вчена рада схвалила відповідне рішення.

Прийнято звернення до голови Херсонської обласної ради Владислава Миколайовича Мангера щодо подальшої діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» у зв’язку з реалізацією Постанови Кабінету Міністрів Україні від 21 серпня 2019 року № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

Вчена рада ухвалила рішення щодо рекомендації до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» навчальним, науково-методичним та науковим виданням науково-педагогічних працівників академії.

Категорія: Новини
Оберіть мову