18 січня 2018 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

18 січня 2018 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Перед розглядом планових питань голова вченої ради, ректор академії Анатолій Миколайович Зубко урочисто привітав Анжелу Володимирівну Подозьорову з отриманням диплома кандидата педагогічних наук.

З першого питання порядку денного заслухали доповідь методиста навчально-методичної лабораторії корекційної педагогіки та психології Олени Вікторівни Юдіної «Про науково-методичний супровід та наукове-методичне забезпечення інклюзивної освіти в закладах освіти Херсонської області».

Рішенням вченої ради взято до відома інформацію про науково-методичний супровід та наукове-методичне забезпечення інклюзивної освіти в закладах освіти Херсонської області; рекомендовано інтенсифікувати роботу з підвищення фахового рівня педагогів, що працюють з дітьми з особливими потребами шляхом проведення курсів підвищення кваліфікації, тематичних семінарів, тренінгів, майстер-класів; здійснювати підготовчу роботу щодо створення на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» обласного центру з підтримки інклюзивної освіти.

Рішенням вченої ради затверджено програму виробничої практики студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» , індивідуальні плани виконання освітньо-наукової програми  підготовки докторів філософії зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Вчена рада ухвалила рішення щодо рекомендації до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» навчальним, науково-методичним та науковим виданням науково-педагогічних працівників академії.

Категорія: Новини
Оберіть мову