05 грудня 2017 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулася ІІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-методична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами».

05 грудня 2017 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулася ІІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-методична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами».

Анатолій Миколайович Зубко, доктор філософії, професор, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», відкрив пленарне засідання конференції; наголосив на тому, що провідною метою заходу є обмін досвідом щодо забезпечення якісної освіти на всіх етапах та рівнях управління сучасними навчальними закладами та визначення перспектив подальшого удосконалення і модернізації системи науково-методичного, управлінського та психологічного супроводу професійного розвитку фахівця у системі неперервної освіти. Зазначив, що у заході беруть участь працівники системи освіти України, Молдови, Казахстану.

Учасників конференції привітала Вакуленко Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету перепідготовки здобувачів вищої освіти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти і подарувала для бібліотеки КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» книги, що стануть у нагоді науково-педагогічним працівникам, методистам, слухачам курсів підвищення кваліфікації, аспірантам, магістрам.

Василь Васильович Кузьменко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» представив гостей конференції та доповідачів, повідомив, що у конференції беруть участь 40 докторів наук; 99 кандидатів наук; 30 – аспіранти, здобувачі, наукові кореспонденти; 24 викладачі; 20 – завідувачі лабораторій, методисти; 28 керівників закладів загальної середньої освіти; 46 педагогів закладів загальної середньої освіти; 25 вихователів закладів дошкільної освіти; 22 магістри; 2 студенти.

Із 19 областей України (Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська, Хмельницька, Вінницька, Київська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Донецька) працівники системи освіти взяли участь у роботі конференції.

У пленарній частині з науковими доповідями виступили: Ірина Ярославівна Жорова – доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» («Внутрішня система забезпечення якості освіти: від розробки до запровадження»); Михайло Васильович Гончар – кандидат педагогічних наук, начальник відділу освіти Каховської міської ради; доцент кафедри соціально-правових та поведінкових наук Новокаховського гуманітарного інституту ВМУРоЛ «Україна» («Практика здійснення державного нагляду інспекторами народних училищ в Таврійській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття»); Тетяна Вільямівна Комінарець – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» («Компетентністний підхід в умовах запровадження ідей Нової української школи»); Світлана Федорівна Одайник – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, доцент кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» («Оцінювання якості роботи викладача закладу вищої освіти як складова системи забезпечення якості освіти»); Наталія Анатоліївна Гмизіна – завідувач методичного кабінету Новокаховської міської ради («Соціально-цільова програма розвитку освітньої галузі в контексті вимог Закону України «Про освіту»: регіональний аспект»).

У межах конференції були проведені засідання секцій за напрямами: «Сучасна освіта: методологія, теорія і практика», «Історія розвитку та управління освітою», «Теоретико-методологічні аспекти організації управління сучасним закладом освіти», «Професійний розвиток педагогів у неперервній освіті», «Роль сучасних освітніх технологій у розвитку та управлінні освітою», «Освітній простір як середовище формування та розвитку особистості», «Міжнародні відносини та інтеграційні процеси в освіті».

З доповідями виступили: Юлія Василівна Кузьменко – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» («Нарощення конкурентоздатності педагогічних кадрів»); Туркот Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» («Вплив психосоціотипу та психологічних особливостей лідера на управлінську діяльність»); Ірина Ярославівна Сафонова – кандидат педагогічних наук, учитель математики Херсонської спеціалізованої школи № 27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов («Математична освіта в школах України в другій половині XX століття»); Ірина Валентинівна Куценко – асистентка кафедри англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою Херсонської державної морської академії («Дистанційне навчання як засіб моніторингу навчальних досягнень студентів морських ВНЗ»); Ірина Валеріївна Вербій – викладач кафедри англійської мови в судноводінні Херсонської державної морської академії («Розвиток соціально-культурного простору освіти майбутніх судноводіїв у XXI столітті»); Анастасія Олександрівна Солодовник – аспірантка кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» («Розвиток засобів фізико-математичної підготовки студентів морських навчальних закладів України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»); Оксана Володимирівна Зелінська – магістрантка КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» («Оптимізація методичної роботи у дошкільному навчальному закладі як актуальна проблема менеджменту освіти»); Ольга Вікторівна Лакуста – магістрантка КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» («Самоосвітня діяльність як умова професійного розвитку вихователів сучасного дошкільного навчального закладу»); Оксана Дмитрівна Ацеховська – вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36 Херсонської міської ради («Розвиток творчих здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій на уроках «Я у світі»»).

Теми напрямів секцій послугували плідним підґрунтям для обміну думками між учасниками секційних засідань із зазначеної проблематики.

Учасники конференції подякували членам організаційного комітету конференції до складу якого увійшли Анатолій Миколайович Зубко – ректор, доктор філософії, професор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Ірина Ярославівна Жорова – доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Василь Васильович Кузьменко – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Ніна Віталіївна Слюсаренко – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету; професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Тетяна Вільмівна Комінарець – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Олена Іванівна Данилова – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Ірина Миколаївна Раєвська – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; Олеся Володимирівна Рідкоус – старший викладач кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Програма конференції, що поєднувала доповіді, пленарні виступи та дискусії в рамках секцій, дала змогу підбити підсумки і обговорити перспективи щодо вирішення найактуальніших питань інноваційного розвитку української освіти.

Категорія: Новини
Оберіть мову