05 -07 квітня 2017 року в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулося урочисте відкриття ІІІ Всеукраїнського фестивалю педагогічної майстерності «Роль дитячої книги у формуванні гармонійно розвиненої особистості» (до Міжнародного дня дитячої книги).

05 — 07 квітня 2017 року в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулося урочисте відкриття ІІІ Всеукраїнського фестивалю педагогічної майстерності «Роль дитячої книги у формуванні гармонійно розвиненої особистості» (до Міжнародного дня дитячої книги).

Гостей і учасників заходу привітав доктор філософії, професор, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Анатолій Миколайович Зубко.

Святковий настрій створили виступи творчих дитячих колективів дошкільного навчального закладу № 13, навчально-виховних комплексів № 7 та № 48 Херсонської міської ради.

Робота фестивалю розпочалася з пленарного засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль дитячої книги у формуванні гармонійно розвиненої особистості», де виступили відомі вітчизняні науковці.

Так, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України Олександра Яківна Савченко аналізувала український і зарубіжний досвід прилучення молодших школярів до самостійного читання; кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України Валентина Олександрівна Мартиненко висвітлила сучасні тенденції розвитку читацьких інтересів молодших школярів; доктор психологічних наук, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Любов Антонівна Найдьонова розкрила виклики та перспективи медіаосвіти в Україні. Виступ доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету Олени Євгенівни Блинової був присвячений психологічним механізмам впливу родини на ставлення дітей до читання. Про шляхи й засоби формування читацької свідомості говорила генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей, президент Національної секції Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги в Україні (IBBY) Алла Іванівна Гордієнко.

Після пленарного засідання відбувся святковий фінал та церемонія нагородження переможців конкурсу «Найкращий читач України 2017» обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека 2017».

У другій половині дня учасники конференції працювали в секціях.

Доповіді на секціях стосувалися найрізноманітніших аспектів спілкування дітей з книгою: кола читання для дітей, якості книжкової продукції і сучасної дитячої літератури, психологічних механізмів впливу художньої літератури на розвиток особистості, формування її ціннісних орієнтирів і життєвих сценаріїв, пропаганди кращих творів сучасної української літератури для дітей, ролі бібліотек у прилученні дітей до самостійного свідомого читання тощо.

Проблеми, що обговорювалися на пленарному засіданні в контексті сучасної шкільної освіти дістали продовження в роботі секції вчителів початкової школи «Проблема дитячого читання в сучасному освітньо-культурному вимірі».

Під час роботи секції учасники порушили питання: «Усвідомлене читання як засіб підвищення грамотності молодших школярів» – Людмила Петрівна Марецька, кандидат педагогічних наук, завідувач науково-методичної лабораторії української мови і літератури КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; «Роль бібліотеки у вихованні свідомого читача» – Ніна Андріївна Біла, учитель початкових класів Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської міської ради; «Формування ціннісних орієнтирів у молодших школярів за творами В. О. Сухомлинського» – Тетяна Анатоліївна Пономаренко, учитель початкових класів Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 55 Херсонської міської ради; «Інноваційні форми і методи викладання літературного читання в початковій школі» – Наталія Василівна Прилєпська, учитель початкових класів Широкобалківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білозерського району Херсонської області; «Формування моральних цінностей дитини засобами літературного читання» – Лариса Миколаївна Бондарєва, учитель початкових класів Чорнобаївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Білозерської районної ради Херсонської області. Присутніх об’єднало прагнення до вдосконалення, творчості, пошуку нових ідей, інноваційних форм роботи щодо залучення учнів до систематичного читання дитячої літератури.

Роботу секції «Психологія читання» модерувала доктор психологічних наук, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Любов Антонівна Найдьонова. Учасники заслухали виступи Маріанни Вікторівни Коченгіної, кандидата педагогічних наук, завідувача секції розвивального навчання Харківської академії неперервної освіти, щодо мистецтва обирати книги для читання дітям і необхідності психолого-педагогічної експертизи видавничої продукції для дітей; Ірини Леонідівни Шингоф, методиста відділу організаційно-методичного супроводу розвитку обдарованості Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, про формування ціннісних орієнтирів педагога у процесі ознайомлення із творами сучасної української дитячої літератури; Наталії Володимирівни Міщенко, методиста відділу соціально-психологічного супроводу розвитку особистості Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, про інноваційні підходи щодо стимулювання читання дітей різних вікових категорій; Олени Миколаївни Смольянової, учителя-логопеда Херсонського ясел-садка № 11 Херсонської міської ради, про використання ефективних методів і прийомів навчання дошкільників зв’язному мовленню і Ірини Геннадіївни Євгоровської, учителя-логопеда Херсонського ясел-садка № 11 Херсонської міської ради; Артема Леонідовича Мартиненка, викладача кафедри теорії і методики початкової, дошкільної освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», про психологічні проблеми дитячого нечитання та Ірини Вікторівни Воскової, кандидата педагогічних наук, викладача кафедри теорії і методики початкової, дошкільної освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» про вплив дитячої літератури на формування життєвих сценаріїв дітей.

Засідання секції завершилося дискусією та формулюванням висновків щодо проблем читання та психологічних механізмів впливу літератури на становлення особистості.

На секції «Значення художньої літератури у формуванні творчих здібностей дошкільника» виступили Алла Феліксівна Курінна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, з доповіддю «Безперервна лінгвориторична освіта як умова формування гармонійно розвиненої особистості»; Надія Вікторівна Кисла, вихователь-методист, соціальний педагог Станіславського ясел-садка Білозерського району Херсонської області, аспірант кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» на тему «Виготовлення анімації сучасної дитячої книги – складник медіаосвіти дошкільника»; Олена Іванівна Горбатюк, вихователь Херсонського ясел-садка № 12 Херсонської міської ради з темою «Вплив художньої літератури на розвиток дитини»; Тетяна Олександрівна Калініченко, вихователь Херсонського ясел-садка № 26 Херсонської міської ради, з доповіддю «Формування особистості дошкільника на основі художніх творів Василя Сухомлинського».

У роботі секції «Місце бібліотеки в процесі формування свідомого читача» взяли участь шкільні бібліотекарі Херсонської області та інші учасники науково-практичної конференції. Роботу секції розпочала привітальним словом Анна Іванівна Бардашевська, директор Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки та Алла Іванівна Гордієнко, генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей, президент Національної секції України Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги в Україні (IBBY). Тетяна Миколаївна Єжова, завідувач бібліотеки Херсонського академічного ліцею імені О. В. Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті, звернула увагу учасників секції на значення веб-ресурсів шкільної бібліотеки у промоції книги та читання, а також  на основні завдання бібліотечних медіауроків як засобів виховання читацької культури учнів. Тетяна Володимирівна Лихожон, завідувач Шкільного бібліотечно-інформаційного центру КЗ «Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради, ознайомила з програмою інтегрованого курсу «Основи інформаційної культури», що передбачає більш глибоке оволодіння знаннями, уміннями і навичками інформаційного самозабезпечення навчальної діяльності. На важливості прищеплення любові до дитячих книг та привернення уваги міжнародної спільноти до дитячої літератури у своєму виступі наголосила Алла Іванівна Гордієнко, генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей, президент Національної секції України Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги в Україні (IBBY). Авторською презентацією «Розвиток творчих здібностей учнів з використання інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні бібліотечних уроків» Лесі Михайлівни Височанської, бібліотекаря, учителя художньої культури Скадовського навчально-виховного комплексу «Академічна гімназія» Скадовської міської ради Херсонської області роботу секції було завершено.

Останнім заходом першого дня фестивалю стало відвідування Херсонського Таврійського ліцею мистецтв.

Другий день фестивалю пройшов на базі Комунального закладу «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради. Для вчителів початкової школи, вихователів дошкільних навчальних закладів, психологів працівники бібліотеки Ангеліна Василівна Вєтрова й Анжела Борисівна Ракша провели оглядову екскурсію бібліотекою «Під крилом Дніпрової Чайки».

Підсумки конкурсу буктрейлерів «Я обираю читання» (на кращу рекламу дитячої книги) оголосила Тетяна Вільямівна Комінарець, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Гран-прі конкурсу отримали: Олена Миколаївна Курінкова, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Новокаховської міської ради; Надія Вікторівна Кисла, вихователь-методист Станіславського ясел-садка Білозерського району Херсонської області; Ірина Вікторівна Марцафей, соціальний педагог Станіславського ясел-садка Білозерського району Херсонської області; Анастасія Іванівна Матчишин, вихователь Козацького дошкільного навчального закладу Бериславського району; Людмила Миколаївна Ручка, вихователь Томаринського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) Бериславського району; Данило Мурзак учень 7-А класу опорного закладу Скадовський навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської міської ради (керівники – бібліотекарі Наталія Олександрівна Швидавченко, Леся Михайлівна Височанська), Ольга Тихомирова, Кирило Мацюха, Вікторія Васенко, Марина Козар – учні Приморської філії опорного закладу Скадовський навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської міської ради (керівник Світлана Миколаївна Коваленко); Поліна Кучеровська, учениця Херсонського навчально-виховного комплексу № 7 Херсонської міської ради (керівник Ірина Вікторівна Степанова).

Для учасників фестивалю проведено майстер-класи: «Використання скрайб-презентації в ДНЗ» (Людмила Олексіївна Земнухова, вихователь дошкільного навчального закладу № 6 «Теремок» м. Скадовська);  «Фольклорний і літературний твір як складова дошкільної системи освіти: теорія і практика» (Ольга В’ячеславівна Горбонос, кандидат філологічних наук, доцент загальноуніверситетської кафедри світової літератури та культури ім. проф. О. Мішукова Херсонського державного університету); «Навчальна психолого-педагогічна експертиза друкованої продукції для вихованців ДНЗ та учнів початкової школи» (Маріанна Вікторівна Коченгіна, кандидат педагогічних наук, завідувач секції розвивального навчання Харківської академії неперервної освіти); «Використання продуктів медіаосвіти у навчально-виховному процесі початкової школи» (Олена Миколаївна Курінкова, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Новокаховської міської ради); «Риторичний work-shop» (Алла Феліксівна Курінна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти).

У межах роботи фестивалю було проведено авторський семінар Любові Антонівни Найдьонової, доктора психологічних наук, заступника директора з наукової роботи, завідувача лабораторії масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України з теми «Інтенсивне впровадження наскрізної медіаосвіти» для представників колективів загальноосвітніх закладів Херсонщини, які беруть участь в експериментальній роботі з медіаосвіти. У роботі семінару взяли участь 22 педагоги з Херсонського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови І ступеня – гімназія» № 56 Херсонської міської ради, Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 52 з поглибленим вивченням української мови Херсонської міської ради, Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 46 Херсонської міської ради, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Новокаховської міської ради Херсонської області, опорного закладу Скадовський навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської міської ради Херсонської області, Станіславського ясел-садка Білозерського району, Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, Великоолександрівського дошкільного навчального закладу № 1.

У ході роботи семінару були розглянуті такі питання: наскрізна медіаосвіта, виклики розвитку сучасної дитини, негативний і позитивний вплив медіапродукції на свідомість молодшого школяра, нормативно-правові документи з медіаосвіти, перші кроки експериментальної діяльності, джерела інформації, ресурси медіаосвіти. Любов Антонівна відповіла на запитання педагогів.

Цікавою також була зустріч з дитячими письменниками Сашком Дерманським та Мариною Павленко.

Під час заходу Юлія Володимирівна Сліпіч, кандидат педагогічних наук, доцент, директор навчально-естетичного комплексу «Художня школа» м. Херсона, викладач кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» презентувала навчальний посібник «Я вивчаю та створюю мистецтво».

Завершився другий день фестивалю екскурсією містом з відвідуванням галереї дитячих робіт «Синій кіт», де представлені роботи учнів та студентів навчально-естетичного комплексу «Художня школа» м. Херсона. Учасники фестивалю були вражені яскравістю кольорів та творчими знахідками дітей, які креативно і нетрадиційно підходять до виконання образотворчих робіт та яскраво представляють свій внутрішній світ.

Третій день фестивалю проходив на базі Херсонського ясел-садка № 5 та Херсонського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови І ступеня – гімназія» № 56 Херсонської міської ради.

Колектив дошкільного закладу презентував результати спільної роботи вихователів та працівників Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки щодо виховання в дітей любові до книги та читання.

У Херсонському навчально-виховному комплексі «Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови І ступеня – гімназія» № 56 Херсонської міської ради після зустрічей учнів 3-х та 7-х класів з дитячими письменниками Сашком Дерманським і Мариною Павленко, які розповідали про власну творчість та відповідали на запитання дітей, на відкритих уроках з літературного читання свою майстерність продемонстрували вчителі початкових класів Тетяна Юріївна Уманець і Антоніна Олександрівна Вовк.

Робота фестивалю продовжилася в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», де відбулося святкове підбиття підсумків IV відкритого конкурсу творів у жанрі фантастики та фентезі «ФантФест», після чого учасники заходу обговорювали значущість ролі книги і читання у формуванні особистості дитини в сучасному світі, результатом чого стало ухвалення Резолюції конференції та видання збірника матеріалів конференції.

Резолюція Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль дитячої книги у формуванні гармонійно розвиненої особистості»

 

Категорія: Новини
Переклад