З 15 по 17 лютого 2017 року в Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради проводилася первинна акредитаційна експертиза підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за типом)****» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 09 лютого 2017 року № 195-А «Про проведення акредитаційної експертизи»

З 15 по 17 лютого 2017 року в Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради проводилася первинна акредитаційна експертиза підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за типом)****» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 09 лютого 2017 року № 195-А «Про проведення акредитаційної експертизи».

Експертна комісія працювала у складі:

Олександра Миколайовича Коберника — голови комісії, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Євгена Олександровича Лодатка — члена комісії, доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Експертні висновки розміщені на офіційному сайті академії за покликанням: Висновки експертної комісії.

Категорія: Новини
Оберіть мову