Кафедра теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти

Напрями діяльності кафедри:

  • здійснення науково-методичного супроводу реалізації програми «Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
  • підвищення компетентності педагогічних працівників у вихованні учнівської молоді через систему курсової та міжкурсової підготовки;
  • проведення загальнокафедрального дослідження з теми «Теоретико-методичні засади підготовки педагогічних працівників до розбудови виховного простору як інтегративного чинника соціалізації підростаючого покоління»;
  • уточнення об’єктивних та суб’єктивних причин зниження виховного потенціалу інститутів соціалізації учнівської молоді;
  • теоретичне обґрунтування, розробка та апробація ефективних моделей (організаційно-педагогічних умов, технологій, методик) виховання сучасної учнівської молоді на базі обласних, всеукраїнських експериментальних майданчиків;
  • організаційно-методичний супровід реалізації міжнародних освітніх проектів, програм на базі загальноосвітніх навчальних закладів області;
  • популяризація високоефективних підходів, технологій і методик виховання сучасної учнівської молоді через різноманітну видавничу продукцію та участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних й обласних конференціях, проектах та програмах.

Тема кафедри:
Теоретико-методичні засади підготовки педагогічних працівників до розбудови виховного простору як інтегративного чинника соціалізації підростаючого покоління.

Тематика лекцій кафедри

vih_rob

Кадровий склад кафедри

primakovaЗавідувач кафедри
Примакова Віталія Володимирівна
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. У 1994 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської та здобула кваліфікацію учителя початкових класів. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Підготовка вчителів початкових класів у післядипломній освіті до формування наукової картини світу в учнів» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 2015 року закінчила докторантуру кафедри педагогіки і психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». 2016 року захистила докторську дисертацію з теми: «Розвиток післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні (1948-2012 рр.)» зі спеціальності 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки. Має близько 150 публікацій у науково-педагогічних виданнях. Працює над дослідженням проблем розвитку післядипломної освіти вчителів початкових класів, оптимізації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, формування в школярів культури мислення, творчої спрямованості. Є членом редакційних колегій збірника наукових праць «Педагогічний альманах» та науково-методичного журналу «Таврійський вісник освіти». Має нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України», грамоти управління освіти і науки Херсонської міської ради та Херсонської обласної державної адміністрації, Дипломи Переможця обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2004» та Учасника заключного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2004» та ін.
Список публікацій
Тематика лекцій
moisДоцент кафедри
Моїсеєв Сергій Олександрович
завідувач кафедри теорії і методики виховання, кандидат педагогічних наук, доцент; тренер за програмою «Intel® Навчання для майбутнього»; тренер-викладач ІІ категорії з волейболу; спортивний суддя І категорії з волейболу; тренер з інноваційної політики моніторингу та оцінки навчальних оздоровчих програм. Народився 14 листопада 1980 року в м. Брянську. У 2004 році закінчив Херсонський державний університет і отримав диплом магістра з відзнакою та здобув кваліфікацію викладача фізичної культури, учителя валеології, керівника спортивних секцій, організатора туристичної роботи. Після завершення навчання на факультеті фізичного виховання та спорту, С.О.Моїсеєв працював викладачем фізичного виховання у Херсонському кооперативному економіко-правовому коледжі та тренером з волейболу у Херсонському державному аграрному університеті. З 2005 року перебуває на посаді завідувача науково-методичної лабораторії фізичної культури та захисту Вітчизни у Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів (з 2011 року – КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»). За сумісництвом з 2006 року працює викладачем, а з 2007 – старшим викладачем кафедри теорії і методики виховної роботи. У 2009 році захистив дисертацію та очолив названу вище кафедру. Основні питання, які розкриває на курсах підвищення кваліфікації – «Національно-патріотичне виховання особистості в умовах інформаційного суспільства»; «Військово-патріотичне виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»; «Програмно-методичне забезпечення фізичного виховання дітей та молоді у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах»; «Теорія і методика проведення уроків волейболу у загальноосвітніх навчальних закладах»; «Підготовка вчителя фізичної культури до проведення конкурсних уроків»; «Особистісно орієнтований підхід до фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Здійснює наукове консультування експериментальних навчальних закладів обласного рівня з проблематики: «Формування національно-патріотичного простору загальноосвітньої школи в умовах інформаційного суспільства»; «Формування відповідального ставлення до власного здоров’я в учнів загальноосвітньої школи в умовах компетентнісно орієнтованої освіти»; «Формування здорового способу життя учнів загальноосвітньої школи в умовах допрофільної і профільної освіти»; «Соціальна адаптація дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування в закладі освіти нового типу». Сергій Олександрович керує роботою членів журі обласних етапів Всеукраїнських конкурсів «Класний керівник року», «Джерела творчості» та «Учитель року» у номінації «Захист Вітчизни». Входить до складу редакційної колегії збірника наукових праць «Педагогічний альманах», який зареєстрований у Вищій атестаційній комісії України. З березня 2015 року є відповідальною особою за координацію роботи з національно-патріотичного виховання учнівської молоді в Херсонській області. Очолює роботу ресурсного центру з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді «Патріот» кафедри теорії і методики виховання. Автор понад 70 наукових, науково-методичних праць, серед яких програма варіативного модулю «Веслування на байдарках і каное» навчальної програми з фізичної культури для учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (гриф МОН), монографія, 3 навчальних посібника (один з яких з грифом МОН), 9 методичних рекомендацій, понад 20 статей у фахових виданнях. Одним із своїх найважливіших професійних досягнень вважає підготовку переможця та призерів Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу: Василя Федоровича Мороза, учителя Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, англійської мови Херсонської міської ради (І місце у 2015 році); Сергія Васильовича Черноусова, учителя комунального закладу «Чорнобаївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» Білозерської районної ради» (ІІ місце у 2009 році); Василя Васильовича Моніча, учителя Ульянівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Скадовського району (ІІІ місце у 2010 році). Своїм життєвим та професійним кредом вважає вічні слова Фрідріха Йосипа Гааза «Найкоротший шлях до щастя не в бажанні бути щасливим, а в тому, щоб допомогти іншим стати щасливими». За сумлінну працю та внесок у справу навчання і виховання нагороджений грамотою управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації.

Список публікацій
Тематика лекцій

sagachДоктор педагогічних наук, доктор теології, професор кафедри
Сагач Галина Михайлівна
доктор педагогічних наук, доктор теології, професор кафедри теорії і методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», професор кафедри логіки філософського факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, академік Академії наук вищої освіти України, академік Міжнародної педагогічної академії, Академік міжнародної академії акмеологічних наук, академік Міжнародної академії фундаментальних основ буття, академік Міжнародної академії богословських наук, проректор Всеукраїнського народного університету українознавства імені Григорія Сковороди, координатор філій народного університету імені Григорія Сковороди (м. Миколаїв, Закарпаття, м. Севастополь), член правління Українського Фонду культури, член Національної спілки журналістів України, член асоціації письменників Національної спілки письменників України. Співзасновниця Інституту ґенези життя та Всесвіту. Галина Михайлівна – відомий і плідний учений, перший у Незалежній Україні доктор наук із риторики; почесний доктор Національного університету «Острозька академія»; почесний професор Хмельницького національного університету, почесний професор Міжнародної кадрової академії. Працювала першим проректором Київського інституту соціокультурних зв’язків імені святої княгині Ольги. Засновниця і очільниця Всеукраїнської Авторської Школи Красномовства «Златоуст» на засадах християнської етики. Під її науковим керівництвом захищено 14 кандидатських дисертацій у різних областях України та за кордоном. Професор Сагач Г.М. є науковим консультантом двох докторантів (Україна, Словаччина). Вона є ініціатором та співатором концепції інтегративного предмета «Християнська етика» для системи освіти України. Стажувалася за кордоном – у 30 країнах світу (зокрема, в Англії, Франції, Данії, Польщі, Італії, Росії, Білорусі, Канаді, Чехії, Словаччині тощо), де її називають княгинею риторики, творцем софориторики, українським Златоустом, златоустою Галиною, співачкою українського золотослова, творцем Риторики Любові та ін. Галина Михайлівна – координатор освітніх програм «Україна – Данія», «Україна-Словаччина». Освітяни Данії та країн СНД за кращу промову коронували її як «Міс світу». Успішно розвиває педагогічне, ділове, політичне, дипломатичне, соціально-побутове, екстремальне й духовне красномовство з елементами гомілетики (церковно-богословського красномовства). Консультує з проблем красномовства політичну й ділову еліту держави, державних службовців, творчу інтелігенцію. Сагач Галина Михайлівна – плідний вчений. Автор понад 500 публікацій з проблем риторики, педагогіки, педагогічної риторики, зв’язків із громадськістю, в тому числі кількох десятків книг, зокрема, 10-томного видання «Вибраних праць з риторики». За визначний подвижницький внесок у національне та державне відродження України, вагомий вклад у створення школи українського красномовства Сагач Г.М. є лауреатом премії Тараса Шевченка Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, лауреатом премії Тараса Шевченка Всеукраїнського благодійного культурно-наукового фонду Тараса Шевченка; премії «Малиновий дзвін душі» Міністерства освіти і науки України, Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Григорія Ващенка, редакції Всеукраїнського громадсько-політичного тижневика «Освіта», Спілки викладачів вищої школи та науковців України, Творчої спілки вчителів України; лауреатом Міжнародної премії імені Григорія Сковороди. Ухвалами Президії Академії наук Вищої школи України у 2002 році їй присуджено першу премію за працю «Риторика» (номінація: навчальний посібник), у 2004 році – нагороджено відзнакою князя Ярослава Мудрого за значний здобуток у галузі науки і техніки. Сагач Г.М. – кавалер ордена Святої Варвари, ордена Святої рівноапостольної княгині Ольги ІІ ступеня, нагороджена медаллю «Різдво Христове — 2000» ІІ ступеня. Сагач Г.М. нагороджена медаллю «За подвижництво в культурі», медаллю «За вірність заповітам Кобзаря» Українським Фондом Культури. Відмінник освіти України, краща освітянка 1999 року. Має Подяку Президента України, Грамоту Блаженнійшого Володимира (Сабодана), Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви, має Грамоту Королівського посольства Данії та Фонду «НСА 2005», є володарем Золотого диплому академіка Міжнародної академії фундаментальних основ буття. Нагороджена нагрудним «Знаком Пошани» мерією м. Києва, орденом Всеукраїнського козацького війська «Золотим козацьким хрестом», орденом Українського козацтва ІV ступеня «Віра», почесною відзнакою Козацького товариства міста-героя Києва – медаллю «Берегиня Козацького роду». Нагороджена золотою медаллю товариства «Знання» України.
Професор Сагач Г.М. – відома християнська просвітниця, працює на волонтерських засадах у колоніях, в’язницях, інтернатах-сиротинцях, притулках для людей старшого віку та інвалідів, у школах, вишах, із творчою та мистецькою інтелігенцією України та за її межами.
Її кредо: «Серце віддаю Богу і народу».

До ювілею Сагач Галини Михайлівни

Список публікацій
Тематика лекцій
Подяки та вітальні телеграми

slobodenukДоцент кафедри
Слободенюк Лідія Іванівна
кандидат психологічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології. Народилася 22 травня 1962 року на Дніпропетровщині. У 1983 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.Крупської, (фізико-математичний факультет) і розпочала трудову діяльність учителем математики Херсонської загальноосвітньої школи № 55. Протягом 1994–1995 років навчалася в Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів на спецфакультеті «Психологія. Практична психологія». Успішно захистивши дипломну роботу і отримавши кваліфікацію практичного психолога, Л.І.Слободенюк стала працювати старшим викладачем на кафедрі педагогіки і психології, а в 2001 році її обрали завідувачем цієї кафедри. Викладацька робота була тісно пов’язана з науковими дослідженнями актуальних психолого-педагогічних проблем, творчим пошуком шляхів їх розв’язання. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології на тему «Кількісні критерії психологічного опису мнемічних процесів». У 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і психології. Наукову діяльність Л.І.Слободенюк вдало поєднує з організаційною. З 2004 року працює проректором із навчально-методичної роботи. Лідія Іванівна – відмінник освіти України, нагороджена почесними знаками Міністерства освіти і науки України «Софія Русова», «К.Ушинський», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України та Всеукраїнського центру оцінювання якості освіти та ін.
Список публікацій
Тематика лекцій
agachevaСтарший викладач кафедри
Агачева Юлія Анатоліївна
кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Народилася 30 червня 1982 року в м.Херсоні. Закінчила Херсонський державний університет за спеціальністю «Біологія. Практична психологія» й отримала кваліфікацію вчителя біології, екології та валеології, практичного психолога. Закінчила аспірантуру при Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук з теми: «Рефлексія міжособистісної атракції як механізм регулювання діяльності».

Список публікацій
Тематика лекцій

kozachkovaВикладач кафедри
Мартиненко Артем Леонідович

завідувач науково-методичної лабораторії практичної психології та соціальної роботи Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. Народився 10 квітня 1981 року в м. Києві. У 1990 році сім’я переїхала до Херсона. У 1998 році вступив до Херсонського училища культури, по закінченні якого отримав кваліфікацію організатора культурно-дозвіллєвої діяльності, режисера театралізованих народних свят і обрядів. У 2006 році закінчив Херсонський державний університет за спеціальністю «Психологія». З вересня 2006 року працював практичним психологом в Херсонській спеціалізованій ЗОШ № 52. У цьому ж році став членом обласного громадського центру «Чоловіки проти насильства», де ініціював створення Волонтерського центру ХОО Товариства Червоного Хреста України та ХОГЦ «Чоловіки проти насильства». У лютому 2007 року брав участь у благодійній акції «Друзі дітей» як заступник координатора акції. З березня 2007 року посів посаду менеджера консультаційного пункту ХОГЦ «Чоловіки проти насильства». Працював практичним психологом в проекті ОБСЄ «Ініціативи чоловіків з посилення системи надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства в Дніпровському районі м. Херсона». У 2007-2008 роках працював практичним психологом у проекті «Співпраця з пенітенціарною системою щодо поліпшення освітньо-правового рівня серед засуджених» у рамках глобального проекту ОБСЄ. З 2008 року працював практичним психологом в Херсонському обласному центрі практичної психології та соціальної роботи «Розвиток», у травні того ж року почав працювати в Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів. Здійснює психологічну роботу зі слухачами курсів підвищення кваліфікації, координацію роботи соціальних педагогів області.

Список публікацій

chumakДоцент кафедри
Чумак Лариса Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики виховання. Народилася 1963 року у місті Херсоні. У 1983 році закінчила Тираспільське музичне училище, у 1990 році – Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К.Крупської та здобула кваліфікацію вчителя російської мови і літератури. Автор близько 100 наукових, науково-методичних праць, серед яких 3 монографії, 2 навчальних посібника, 35 статей у фахових виданнях, тези конференцій, методичні рекомендації. Основні питання, що розвиває на курсах підвищення кваліфікації – «Полікультурне виховання учнів загальноосвітніх закладів», «Концептуальні засади громадянського виховання в Україні і зарубіжжі», «Взаємодія сім’ї і школи у вихованні підростаючого покоління».

Список публікацій
Тематика лекцій

navrotskayaВикладач кафедри
Навроцька Марія Михайлівна
викладач кафедри теорії і методики виховання, магістр менеджменту організацій, магістр педагогіки вищої школи. Основні питання, які розкриває на курсах підвищення кваліфікації – «Комунікаційний процес як основа виховної роботи в школі»; «Теоретичні та методичні засади правового виховання дітей і учнівської молоді»; «Професійний імідж педагога-вихователя». Автор 20 науково-методичних праць (статті, матеріали конференцій). Аспірант Тернопільського національного педагогічного університету ім.. Володимира Гнатюка, працює над дисертаційним дослідженням з теми «Розвиток професійного іміджу педагога в системі післядипломної педагогічної освіти».

Список публікацій
Тематика лекцій

kozachkovaВикладач кафедри
Кузьміч Тетяна Олександрівна
викладач кафедри теорії і методики виховання. Народилася 10 квітня 1968 року у м. Херсоні. У 1989 році закінчила філологічний факультет Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н. Крупської за спеціальністю «Російська мова та література». Автор науково-методичних праць, серед яких навчальні посібники, статті, тези конференцій. У 2014 році захистила дисертацію на тему «Формування соціальної компетентності старшокласників засобами слов’янської культури». Основні питання, що висвітлює на курсах підвищення кваліфікації: «Технологія педагогічного проектування виховного процесу», «Інтеграція медіаосвіти у виховний процес сучасної школи», «Грантові проекти у вимірі виховного простору навчальних закладів», «Імідж як інструмент управління», «Особливості стратегічного розвитку загальноосвітнього навчального закладу в умовах сучасності», «Традиції та інновації в становленні сучасної школи», «Сучасні технології навчання (продуктивна та мета предметна)». Нагороджена Почесними грамотами Херсонського міського голови, Голови Херсонської обласної ради , Голови Херсонської обласної державної адміністрації, Дипломом ООН з питань освіти, науки та культури, Нагрудним знаком Інституту країн СНД.

Список публікацій
Тематика лекцій

kozachkovaМетодист науково-методичної лабораторії
Юдіна Олена Вікторівна
методист з інклюзивної освіти науково-методичної лабораторії корекційної педагогіки та психології. Народилася 06 квітня 1964 року в місті Херсоні. У 1984 році закінчила філологічний факультет Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської за спеціальністю «російська мова та література». З 1996 по 2000 рік навчалася на дефектологічному факультеті Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «дефектологія, логопедія» та здобула кваліфікацію логопеда закладів освіти та Міністерства охорони здоров’я. Впродовж 25 років працювала вихователем, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, завідувачем дошкільного навчального закладу. З них 11 років присвятила роботі в Херсонському обласному центрі реабілітації дітей-інвалідів. З 2011 року Олену Вікторівну призначено на посаду методиста з інклюзивної освіти науково-методичної лабораторії корекційної педагогіки та психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Автор понад 15 наукових, науково-методичних праць, серед яких статті, методичні рекомендації, авторські програми. Постійно модернізує зміст та форми курсової перепідготовки вчителів-дефектологів. Основні питання, які висвітлює на курсах підвищення кваліфікації – «Основи інклюзивної освіти», «Організація інклюзивного навчання в умовах загальноосвітнього навчального закладу», «Діти з особливими потребами та організація їх навчання», «Логоритмічні заняття в дошкільному навчальному заклаладі». За багаторічну плідну роботу та професійну майстерність нагороджена Почесними грамотами Херсонської обласної державної адміністрації та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації.

Список публікацій