Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Наказ від 12_01_17 №_02

Положення про забезпечення якості освіти