Кафедра педагогіки й менеджменту освіти

Напрями діяльності кафедри:

  • залучення науково-педагогічних і педагогічних працівників до реалізації Концепції Нової української школи;
  • розроблення науково-методичного забезпечення освітнього процесу підвищення кваліфікації та професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів у курсовий та міжкурсовий періоди;
  • активізація наукової діяльності працівників кафедри, керівних та педагогічних кадрів щодо завдань забезпечення якісної освіти; сприяння підготовці науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації;
  • популяризація перспективного управлінського досвіду, освітніх інновацій в закладах освіти регіону;
  • науково-методичне консультування працівників освіти з проблем освітньої діяльності, наукової та навчально- методичної роботи;
  • забезпечення співпраці закладів освіти Херсонщини з аналогічними установами інших регіонів України та зарубіжних країн щодо підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів.

Тема кафедри:
Теоретико-методологічні засади вдосконалення психолого-педагогічної підготовки педагогічних кадрів до навчальної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах.

Кадровий склад кафедри

kuzmenkoЗавідувач кафедри
Кузьменко Василь Васильович

Список публікацій
Тематика лекцій

goloborodkoПрофесор кафедри 
Голобородько Євдокія Петрівна

До ювілею Голобородько Євдокії Петрівни

Список публікацій
Тематика лекцій

zubkoДоктор філософії, професор кафедри
Зубко Анатолій Миколайович
доктор філософії, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», Заслужений праців¬ник освіти України, дійсний член Академії соціальних і педагогічних наук Росії, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, член Української спілки воїнів Афганістану. Народився 1 січня 1951 року в с. Засілля Миколаївської області. Закінчив Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської за спеціальністю «Фізика». Автор понад ста наукових, науково-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, програмні педагогічні продукти, статті, методичні рекомендації, авторські програми. Здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів та здобувачів. Основні питання, які висвітлює на курсах підвищення кваліфікації – «Законодавство про освіту. Нормативно-правові аспекти управління системою освіти», «Маркетинг в освіті», «Управління науково-дослідною роботою вчителя», «Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів», «Розвиток післядипломної освіти педагогів у контексті сучасних гуманістичних тенденцій», «Підготовка вчителів у закладах післядипломної освіти до роботи з обдарованими учнями в умовах розвитку інформаційного простору», «Функції та структура навчального процесу у закладах післядипломної педагогічної освіти», «Формування готовності вчителів до застосування педагогічних здоров’язбережувальних технологій у курсовий період», «Шляхи оптимізації управління навчальним процесом в закладах підвищення кваліфікації педагогів» та ін. Має нагороди: Медаль «Ветерану-интернационалисту», Нагрудний Знак до Почесної Грамоти Верховної Ради України, Медаль «Захиснику Вітчизни», Знак «Василь Сухомлинський», Почесне звання «Заслужений працівник освіти України», Нагрудний знак «Відмін¬ник освіти України», Почесний знак «За розвиток соціального партнерства», Пам’ятну медаль «20 років виведення військ з Афганістану», низку Почесних грамот, подяк Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України та ін.

Список публікацій
Тематика лекцій

slusarenkoПрофесор кафедри 

Слюсаренко Ніна Віталіївна
Список публікацій
Тематика лекцій

 

Професор кафедри

Жорова Ірина Ярославівна

Список публікацій
Тематика лекцій

odaynikДоцент кафедри

Одайник Світлана Федорівна

Список публікацій
Тематика лекцій

petrovДоцент кафедри

Петров Валерій Федорович

Список публікацій
Тематика лекцій

ridkousСтарший викладач кафедри

Рідкоус Олеся Володимирівна

Список публікацій
Тематика лекцій

makarenkoСтарший викладач кафедри

Макаренко-Нітовкіна Тетяна Володимирівна

Список публікацій
Тематика лекцій