Успішно завершився 30-годинний курс підвищення кваліфікації вчителів німецької мови на тему «Особливості формування основних умінь з використанням цифрових технологій на уроках німецької мови» на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Успішно завершився  30-годинний курс підвищення кваліфікації вчителів німецької мови на тему «Особливості формування основних умінь з використанням  цифрових технологій на уроках німецької мови» на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Яким він був? Сучасним, продуктивним, цікавим і безстресовим. Саме такі відгуки залишили слухачі курсу.

Під час навчання слухачі мали можливість ознайомитися з такими фаховими питаннями, як організація і вдосконалення освітнього процесу в школі; самоосвіта вчителів  і учнів; мотивація до навчання і самонавчання; розвиток рефлексії за результатами навчання та учіння. Інтернет-додатки, мультимедіа, «вебкейси», дистанційне навчання і безліч інших благ сучасної цивілізації не лише сприяють модернізації та розвитку глобального освітнього середовища, а й диктують свої умови, вимоги, формати, зрештою – закони. Використання новітніх інформаційних технологій у процесі вивчення іноземних мов підвищує ефективність формування всіх аспектів іншомовної комунікативної компетенції.  Цифрові засоби навчання є універсальними, оскільки можуть бути використаними на різних етапах уроку, а також може відбуватися різними способами відповідно до потреб конкретного типу уроку. Сподіваємося, що під час занять ми одержали можливості й натхнення до використання досягнень науково-технічного прогресу в освіті.

Категорія: Новини
Оберіть мову