18 листопада 2021 року відбулася VІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності» на платформі Zoom.

18 листопада 2021 року відбулася VІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності» на платформі Zoom.

Учасників конференції привітала Ірина Ярославівна Жорова – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. Акцентувала увагу присутніх на тому, що інноваційні зміни, характерні для сьогодення вітчизняної освіти, обумовлені тенденціями сталого розвитку українського суспільства, вимагають перегляду місії освіти, розроблення й упровадження гнучкої структури та змісту, які б цілком задовольняли освітні і професійні інтереси людини, сприяли розвитку сучасного ринку праці.

Василь Васильович Кузьменко – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» розповів, що учасниками заходу є науково-педагогічні працівники, керівники закладів освіти, педагоги, аспіранти та здобувачі з різних регіонів України, що до роботи науково-практичної конференції долучилися колеги із Куявсько-Поморської вищої школи (м. Бидгощ, Польща), що після пленарного засідання будуть працювати секції «Сучасна освіта: методологія, теорія і практика», «Історія розвитку та управління освітою», «Теоретико-методологічні аспекти організації управління сучасним закладом освіти», «Професійний розвиток педагогів у неперервній освіті», «Роль сучасних освітніх технологій у розвитку та управлінні освітою», Освітній простір як середовище формування та розвитку особистості», «Міжнародні відносини та інтеграційні процеси в освіті».

У пленарній частині з науковими доповідями виступили: Олександра Іванівна Янкович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; завідувач кафедри ранньої освіти, спеціальної педагогіки та ресоціалізації Куявсько-Поморської вищої школи в Бидгощі (Освітня діяльність та дидактичні погляди Вінцента Оконя в контексті розвитку сучасної освіти); Тетяна Федорівна Мельничук – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри культурології Національного університету біоресурсів і природокористування України (Україна Михайла Драгоманова на теренах європейського простору); Наталія Олександрівна Терентьєва – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри олімпійського і професійного спорту Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Особливості реалізації кадрової політики в освітньому середовищі закладу вищої освіти в умовах пандемії); Юрій Васильович Тимошенко – кандидат філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (Модернізація змісту фахової підготовки освітніх менеджерів на основі імплементації професійних стандартів керівників закладів освіти); Зоя Вікторівна Рябова – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (Кейс-менеджмент в управлінні закладами освіти); Олена Іванівна Данилова – кандидат педагогічних наук, начальник управління Державної служби якості освіти у Херсонській області (Державна політика щодо забезпечення якості освіти); Оксана Степанівна Боднар – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Методологія оцінювання: шляхи розвитку в освітньому менеджменті); Наталя Володимирівна Будняк – здобувач вищої освіти ступеня магістр КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; директор КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новокаховської міської ради» Херсонської області (Формування лояльності педагогічних працівників як одного з чинників функціонування Центру професійного розвитку педагогів); Ірина Петрівна Дубас – директор загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 Новокаховської міської ради Херсонської області (Європейський досвід як запорука подолання викликів сьогодення в управлінській діяльності освітньої галузі).

Упродовж роботи секцій конференції було жваве обговорення та внесені цікаві пропозиції щодо виступів. Учасниками відзначена роль історичної педагогічної спадщини, найкращого досвіду управління закладами освіти, що є ціннісним підґрунтям інноваційних процесів в освіті; обговорено питання залучення міжнародного досвіду в розбудову інноваційного освітнього середовища, здійснення моніторингу якості освіти, забезпечення співробітництва у сфері здійснення наукових розвідок, спрямованих на інтеграцію вітчизняної освіти в європейський освітній простір.

У ході роботи науково-методичної конференції «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності» провідні вчені нашої країни і зарубіжжя представили результати наукового пошуку та поділилися прогресивним професійним досвідом; зазначили, що роль сучасних освітніх технологій у розвитку та управлінні освітою полягає у забезпеченні взаємодії закладів та установ освіти з органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами соціокультурного простору, батьківською громадськістю, що позитивно вплине на підвищення якості освіти, формування творчого, безпечного та безбар’єрного освітнього середовища.

З матеріалами конференції можна ознайомитися за покликанням http://surl.li/asecw  

Категорія: Новини
Оберіть мову