21 жовтня 2021 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Зростаюча конкурентоспроможна особистість в умовах діджиталізації суспільства» на базі Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

21 жовтня 2021 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Зростаюча конкурентоспроможна особистість в умовах діджиталізації суспільства» на базі Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Відповідно до плану роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 21 жовтня 2021 року онлайн-режимі за допомогою хмарної платформи Google Meet працівники кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін організували та провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Зростаюча конкурентоспроможна особистість в умовах діджиталізації суспільства».

Всеукраїнський формат конференції було представлено широкою географією її вельмишановних учасників, а саме: м. Херсон, м. Миколаїв, м. Тернопіль, м. Чернігів, м. Черкаси, м. Суми, м. Рівно, м. Торецьк, м. Ніжин;  м. Київ, м. Луцьк.

Відкрила захід Жорова Ірина Ярославівна – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. З вітальним словом звернулася до присутніх Юзбашева Галина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти»

Проблему визначення конструктивних шляхів зростання конкурентоспроможної особистості в умовах діджиталізації суспільства було змістовно висвітлено у доповідях пленарного засідання та друкованих матеріалах учасників конференції у методологічному («Методологічні аспекти педагогічної інженерії в контексті е‑дидактики» Чумак Л.В.; «Проблемно-ресурсний та індикативно-технологічний виміри людського капіталу в цифрову епоху», Жук М.В. та ін.), методичному (Методика підготовки відео-лекцій для фахівців електричної галузі» Бацуровська І.В., Гавриш В.І.; «Технологія створення інтерактивних навчальних онлайн засобів із загальнотехнічних дисциплін», Доценко Н. А.; Інформаційно-комунікаційні технології в структурі вивчення розділу «Біологія як основа біотехнології та селекції», Шкуропат А.В. та ін.), практичному («Диджиталізація мовно-літературної шкільної освіти: модний тренд чи вимога часу?», Чух Г.П., «WEB додатки на уроках хімії» Полтавець С.С. та ін.) та організаційному («Становлення майбутніх фахівців з професійної освіти в умовах цифрової трансформації» Горбатюк Р.М.; «Проведення масових заходів з робототехніки у  КЗ «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» ХОР як засіб набуття позитивного практичного досвіду учасниками» Рудика О.В., Тарасова Т. С., «Доступна STEM-освіта, або як впроваджуються освітні тренди ХХІ століття», Лукичова Н. С. та ін.) вимірах. Конференція показала, як можна поєднувати  наукові ідей зі шкільною практикою.

Учасники конференції мають надію, що ідеї цікавих, змістовних, практично зорієнтованих виступів долучених до заходу відомих у наукових колах докторів наук, кандидатів наук, доцентів та педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної, професійної та вищої освіти (усього 91 особа) сприятимуть оптимізації зростання конкурентноспроможної особистості в умовах діджиталізації українського суспільства.

Такий захід ще раз довів, що питання розвитку конкурентноспроможної особистості в умовах діджиталізації суспільства є на часі та потребує подальшого дослідження.

Категорія: Новини
Оберіть мову