Вчена рада

Матеріали засідань вченої ради
Засідання вченої ради: 2018 рік
Засідання вченої ради № 1

Порядок денний засідання вченої ради від 18.01.2018 року

Рішення 1 «Про науково-методичний супровід та науково-методичне забезпечення інклюзивної освіти в Херсонській області»

Довідка про науково-методичний супровід та науково-методичне забезпечення інклюзивної освіти в закладах Херсонської області

[__/su_spoiler] [_/su_spoiler]
Засідання вченої ради: 2017 рік
Засідання вченої ради № 1

Порядок денний засідання вченої ради від 12.01.2017 року

Рішення 1 «Про затвердження плану роботи академії на 2017 рік»

Рішення 2 «Про затвердження плану роботи вченої ради на 2017 рік»

Рішення 3 «Про виконання плану роботи кафедр і науково-педагогічної бібліотеки за 2016 рік та основні напрями роботи на 2017 рік»

Рішення 4 «Про звіт бухгалтерії за 2016 рік і ухвалення бюджету академії на 2017 рік»

Рішення 5 «Про звіт видавничого відділу за 2016 рік»

Рішення 6 «Про затвердження норм часу науково-педагогічних працівників кафедр на 2017 рік»

Рішення 7 «Звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності підготовки фахівців галузі знань 1801 «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

Рішення 8 «Про затвердження Положення про науково-методичну раду Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

Рішення 9 «Про затвердження Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

Рішення 10 «Про рекомендації до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» навчальній, методичній та науковій літературі»

[__/su_spoiler]
Засідання вченої ради № 2

Порядок денний засідання вченої ради від 15.03.2017 року

Рішення 1 «Про закінчення експериментальної роботи у Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської міської ради «Психолого-педагогічні умови інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі»

Рішення 2 «Про роботу ресурсних центрів Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

Рішення 3 «Про затвердження нової редакції Положення про організацію навчального процесу з підвищення кваліфікації у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

Рішення 4 «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Рішення 5 «Про затвердження освітньої програми з підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління навчальним закладом»

Рішення 6 «Про затвердження освітньо-кваліфікаційної програми підвищення кваліфікації методистів методичних служб та методистів ПТНЗ, ВНЗ І-ІV рівнів акредитації (очна форма навчання, 144 год.)»

[__/su_spoiler]
Засідання вченої ради № 3

Порядок денний засідання вченої ради від 21.04.2017 року

[__/su_spoiler]
Засідання вченої ради № 4

Порядок денний засідання вченої ради від 30.05.2017 року

Рішення 1 «Про закінчення експериментальної роботи в Тарасівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Олешківської районної ради — «Соціально-педагогічні засади розбудови моделі навчального закладу: «Школа – соціокультурний центр громади»

Рішення 2 «Про Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)»

Рішення 3 «Про рекомендацію до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» «Інструкції з діловодства», упорядники І. М. Колєснік, О. В. Худенко»

[__/su_spoiler]
Засідання вченої ради № 5

Порядок денний засідання вченої ради від 29.06.2017 року

Рішення 1 «Про затвердження Положення про Наглядову раду Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

Рішення 2 «Про затвердження Положення про Інститут підвищення кваліфікації Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

Рішення 3 «Про затвердження Положення про Інтернет-лабораторію «Акме-Педагогіка» Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

Рішення 4 «Про схвалення освітньо-кваліфікаційних програм підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників, шкільних бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів»

[__/su_spoiler]
Засідання вченої ради № 6

Порядок денний засідання вченої ради від 21.08.2017 року

Рішення 1 «Про затвердження структури Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

[__/su_spoiler]
Засідання вченої ради № 7

Порядок денний засідання вченої ради 29.08.2017 р.

Рішення 1 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

Рішення 2 «Про внесення змін до Правил прийому на навчання до Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради в 2017 році»

[__/su_spoiler]
Засідання вченої ради № 8

Порядок денний засідання вченої ради 21.09.2017 р.

Рішення 1 «Про вибори голови вченої ради академії»

Рішення 2 «Про закінчення експериментальної роботи в Херсонській загальноосвітній школі І ступеня № 25 Херсонської міської ради з теми «Формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя та учня початкової школи»

Рішення 3 «Про Положення про порядок проведення виборів ректора Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

Рішення 4 «Про Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

Рішення 5 «Про Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

Рішення 6 «Про Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

Рішення 7 «Про Порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

[__/su_spoiler]
Засідання вченої ради № 9

Порядок денний засідання вченої ради 25.10.2017 р..

Рішення 1 «Про обрання на посади науково-педагогічних працівників»

[__/su_spoiler]
Засідання вченої ради № 10

Порядок денний засідання вченої ради від 28.11.2017 року

Рішення 1 «Звіт про роботу приймальної комісії КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» у 2017 році»

Рішення 2 «Про затвердження навчального плану підготовки докторів філософії галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки»

Рішення 3 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

Рішення 4 «Положення про архів Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

Рішення 5 «Положення про експертну комісію з проведення експертизи цінності документів Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

[__/su_spoiler]
Засідання вченої ради № 11

Порядок денний засідання вченої ради від 27.12.2017 року

Рішення 1 «Про затвердження плану роботи академії на 2018 рік»

Рішення 2 «Про затвердження плану роботи вченої ради на 2018 рік»

Рішення 3 «Про виконання плану роботи кафедр і науково-педагогічної бібліотеки за 2017 рік та основні напрямки роботи на 2018 рік»

Рішення 4 «Про звіт бухгалтерії за 2017 рік і ухвалення бюджету академії на 2018 рік»

Рішення 5 «Про звіт видавничого відділу за 2017 рік»

Рішення 6 «Про затвердження норм часу науково-педагогічних працівників кафедр на 2018 рік»

Рішення 7 «Про затвердження Положення про вчену раду Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

Рішення 8 «Про затвердження Правил прийому на навчання до Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради у 2018 році»

Рішення 9 «Про затвердження Положення про приймальну комісію Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради»

Рішення 10 «Про затвердження науково-дослідної теми кафедри теорії і методики виховання, психології та інклюзивної освіти «Теоретико-методичні основи розвитку життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний виміри»

Рішення 11 «Про затвердження науково-дослідної теми кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій «Теоретико-методичні засади удосконалення професійної компетентності педагогів дошкільної, початкової освіти в системі неперервної освіти»

Рішення 12 «Про затвердження тематики спецкурсів, лекцій і практичних занять науково-педагогічних працівників академії на 2018 рік»

[__/su_spoiler] [_/su_spoiler] [_/su_spoiler]