Видавнича продукція

План видавничої продукції на 2013 рік
План видавничої продукції на 2012 рік

2008 рік

Матеріали науково-методичних конференцій, педагогічних читань

 1. А.С.Макаренко – засновник новаторської педагогіки: Матеріали обласних науково-педагогічних читань (м. Херсон, 11 березня 2008 року) / За ред. В.П.Вишневського, І.Ф.Кравченко, Н.І.Чабан. – Херсон: МАУП, 2008. – 102 с.
 2. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю (до 90-річчя від дня народження): Матеріали науково-методичної конференції (м. Херсон, 19 вересня 2008 року) / За ред. Л.А.Пермінової. – Херсон: РІПО, 2008. – 120 с.
 3. Вплив глобалізації на розвиток особистості засобами природничо-математичних дисциплін: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (м. Херсон, 30-31 жовтня 2008 року) / За ред. Г.С.Юзбашевої. – Херсон: Айлант, 2008. – 314 с.
 4. Державно-громадське управління сучасним закладом освіти: Матеріали ІІ обласної науково-методичної конференції (м. Херсон, 19 грудня 2008 року) / За ред. Є.П.Голобородько. – Херсон: РІПО, 2008. – 180 с.
 5. Професійна компетентність учителя початкових класів та педагогічного працівника дошкільного навчального закладу: Матеріали обласної науково-методичної конференції (м. Херсон, 12 червня 2008 року) / За ред. І.В. Воронюк. – Херсон: РІПО, 2008. – 196 с.

Монографії

 1. Гончаренко Л.А. Полікультурна освіченість педагога: теорія і практика: Монографія. – Херсон: РІПО, 2008. – 136 с.
 2. Пермінова Л.А. Розвиток професійних умінь керівника загально­освітньої школи у системі курсової перепідготовки: Монографія. – Херсон: Айлант, 2008. – 216 с.

Наукові видання

 1. Корсак З., Зубко А. Содержание медиа-образования. – Херсон: РІПО, 2008. – 116 с. (англ., польский, рус.).
 2. Подгурецки Ю., Зубко А. Атрибуты социальной коммуникации в процессе беспрерывного образования учителей. – Херсон: РІПО, 2008. – 256 с.

Навчально-методичні посібники

 1. Вишневський В.П., Кравченко І.Ф., Чабан Н.І. Профорієнтаційна робота класного керівника: Навчальний посібник. – Херсон: МАУП, 2008. – 217 с.
 2. Водотика С.Г. Громадянська освіта в школі. Формування демократичних інституцій в Україні: Методичний посібник. – Херсон: РІПО, 2008. – 48 с.
 3. Гончаренко Л.А., Зубко А.М., Кузьменко В.В. Підготовка вчителів до формування в учнів полікультурної картини світу: Навчальний посібник. – Херсон: РІПО, 2008. – 188 с.
 4. Крайня М.І. Пошуково-дослідницька робота на уроках української мови та літератури: Методичний посібник. – Херсон, 2008. – 73 с.
 5. Крайня М.І. Сучасний урок у школі: Навчально-методичний посібник. – Херсон: РІПО, 2008. – 22 с.
 6. Пермінова Л.А., Марумнець М.М. Психолого-педагогічні умови формування пізнавальної діяльності дітей п’яти-шестирічного віку: Навчальний посібник. – Херсон: Айлант, 2008. – 180 с.
 7. Пермінова Л.А., Марумнець М.М. Розвиток творчого мислення молодших школярів: Навчальний посібник. – Херсон: Айлант, 2008. – 172 с.
 8. Савенок А.А. Методичні аспекти використання державно-правових сюжетів античного світу у шкільному курсі всесвітньої історії: Методичний посібник. – Херсон: РІПО, 2008. – 32 с.
 9. Філончук З.В. Формування споживчої культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Методичний посібник. – Херсон: РІПО, 2008. – 38 с.
 10. Шарко В.Д. Методологічні засади сучасного уроку: Посібник для керівників шкіл, учителів, працівників інститутів післядипломної освіти. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2008. – 112 с.
 11. Юзбашева Г.С., Гудирева О.М. Дистанційне навчання у післядипломній освіті: Навчально-методичний посібник. – Частина ІІ. – Херсон: Айлант, 2008. – 114 с.

Методичні рекомендації

 1. Андрієвський Б.М. Педагогічна майстерність педагога: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 58 с.
 2. Асламова Т.А. Інформаційні процеси сучасної Європи: історія, проблеми, перспективи: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 28 с.
 3. Вольська Т.С. Особливості учбово-виховної взаємодії з обдарованими дітьми: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 68 с.
 4. Вострікова В.В. Комплекс форм активного виховання старшокласників, схильних до професії вчителя іноземної мови: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 56 с.
 5. Гончаренко Л.А. Компетентісний підхід до формування толерантної особистості молодого вчителя: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. –  55 с.
 6. Гусь Т.Й. Путівник класного керівника: Методичні рекомендації на допомогу в організації позаурочних виховних заходів, годин спілкування. – Херсон: РІПО, 2008. – 105 с.
 7. Гусь Т.Й. Інноваційні технології виховної роботи: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 16 с.
 8. Ізотова Г.М. Текстовий редактор Word: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 68 с.
 9. Казачкова Л.М. Організація навчальної діяльності на уроках художньої культури в загальноосвітній навчальній школі: Методичні рекомендації для вчителів художньої культури. – Херсон: РІПО, 2008. – 24 с.
 10. Казачкова Л.М. Охорона дитячого голосу: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 68 с.
 11. Кравченко І.Ф. Консультативна робота класного керівника: Методичні рекомендації для заступників директорів та класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів. – Херсон: РІПО, 2008. – 30 с.
 12. Кравченко І.Ф. Соціально-педагогічна допомога в соціалізації учнів: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. –  50 с.
 13. Кравченко І.Ф., Чабан Н.І. Позакласна фахова робота з музичного мистецтва: Методичні рекомендації для вчителів музики загальноосвітніх навчальних закладів. – Херсон: РІПО, 2008. – 54 с.
 14. Кулькіна Є.П. Організація підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогічних кадрів у міжкурсовий період: Методичні рекомендації для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. – Херсон: РІПО, 2008. – 87 с.
 15. Левандовська О.І. Використання тестових технологій навчання на уроках зарубіжної літератури: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 24 с.
 16. Моїсеєв С.О. Оцінювання навчальних досягнень старшокласників на уроках фізичної культури: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 71 с.
 17. Моїсеєв С.О. Формування в учнів здоров’язберігаючої компетенції на уроках фізичної культури: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 52 с.
 18. Назаренко Л.М., Вишневський І.В. Креативні ігри, тренінги та проекти в курсі громадянської освіти учнівської молоді: Методичні рекомендації для вчителів, заступників директорів, педагогів-організаторів, класних керівників. – Херсон: РІПО, 2008. – 84 с.
 19. Несін Ю.В. Використання тестових завдань на уроках англійської мови в старших класах: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 25 с.
 20. Несін Ю.М. Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів на уроках англійської мови засобами співу: Методичні поради. – Херсон: РІПО, 2008. – 32 с.
 21. Примакова В.В. Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків на уроках у початкових класах: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 40 с.
 22. Примакова В.В. Развитие памяти младших школьников: Методические рекомендации. – Херсон: РІПО, 2008. – 46 с.
 23. Пономаренко Ю.І. Методика забезпечення допрофільного навчання геометрії в 9 класі: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 10 с.
 24. Попова Н.В. Система консультування керівників загальноосвітніх навчальних закладів: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 24 с.
 25. Пономаренко Ю.І. Методологічні основи підвищення професійної компетентності вчителів математики: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 47 с.
 26. Пугачова Н.І. Методика складання тестових завдань з біології для учнів 7-8 класів: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 64 с.
 27. Слюсаренко Н.В., Мороз Н.С. Організація та управління процесом виховання учнів середніх навчальних закладів Великої Британії: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 64 с.
 28. Стребна О.В. Формування громадянської позиції школярів в навчально-виховному процесі: Методичні рекомендації для соціальних педагогів та класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів. – Херсон: РІПО, 2008. – 96 с.
 29. Сургаєва В.В. Розвиток здібностей школярів засобами науково-пошукової роботи: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 19 с.
 30. Товстуха К.М. Використання системи післядипломної освіти як каналу розвитку професійної мобільності педагога: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 18 с.
 31. Трубичина Н.В. Умови самоосвіти сучасного педагога: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 31 с.
 32. Шолохова Н.С. Розробка методичної моделі формування гуманістичних цінностей учнів у процесі вивчення курсу фізики 7-8 класу: Методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2008. – 15 с.

Дидактичні матеріали

 1. Актуальні питання з громадянської освіти: Збірник матеріалів, 3-4 класи / Укл. О.В. Стребна. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 114 с.
 2. Діяльність керівника школи-інтернату щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти: Збірка практичних матеріалів / Укл. М.С.Дмитренко. – Херсон: РІПО, 2008. – 12 с.
 3. Досліджуємо і вивчаємо: Збірник творчих робіт учасників обласної заочної краєзнавчої олімпіади / Укл. З.В.Філончук. – Херсон: РІПО, 2008. – 24 с.
 4. Духовне виховання дітей дошкільного віку: Збірка практичних матеріалів / Укл. О.Д.Лозович. – Херсон: РІПО, 2008. – 17 с.
 5. Крайня М.І., Данилова О.П. Експрес-зошит №1, №2 з української літератури для 10 класу: Експрес-зошит. – Херсон: РІПО, 2008. – 37 с.
 6. Омельчук С.А. Розробки уроків з української мови для 8 класу 12-річної школи. – Херсон: РІПО, 2008. – 63 с.
 7. Развитие связной монологической речи у детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития: Сборник практических материалов / Сост. Е.П.Кулькіна. – Херсон: РІПО, 2008. – 86 с.
 8. Шолохова Н.С. Завдання для оцінювання досягнень учнів. (Природознавство – 6 клас). – Херсон: Олді-Плюс, 2008. – 152 с.
 9. Шолохова Н.С. Зошит з природознавства – 6 клас. – Херсон: Олди-Плюс, 2008. – 71 с.

Перспективний педагогічний досвід

 1. Асламова Т.А. Інтерактивні методи як засіб особистісно орієнтованого навчання (З досвіду роботи вчителя історії та правознавства Чаплин­ської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Л.Д.Чумаченко). – Херсон: РІПО, 2008. – 28 с.
 2. Вольська Т.С. Особистісний розвиток музично-творчих здібностей вихованців будинку дитячої та юнацької творчості (З досвіду роботи керівника вокально-естрадних гуртків Високопільського Будинку дитячої та юнацької творчості Л.В.Пашинної). – Херсон: РІПО, 2008. – 40 с.
 3. Вострікова В.В. Використання ігрових форм роботи на уроках німецької мови в основній школі (З досвіду роботи вчителя німецької мови НВКШГП А.О.Раб) – Херсон: РІПО, 2008. – 23 с.
 4. Гусь Т.Й. Виховна система навчального закладу (З досвіду роботи заступника директора з виховної роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 46 м.Херсона О.І.Потук). – Херсон: РІПО, 2008. – 110 с.
 5. Ізотова Г.М. Педагогічна скринька. – З досвіду роботи вчителів-предметників Чулаківської загальноосвітньої школи Голопристан­сько­го району: І.В.Верещаки, Т.В.Мазур, Т.Г.Руденко, О.Ф.Штригеля, О.І.Свиридової). – Херсон: РІПО, 2008. – 14 с.
 6. Ізотова Г.М. Розвиток творчого потенціалу на уроках математики в основній школі (З досвіду роботи спеціаліста вищої категорії, учителя математики, директора Борозенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області Л.П.Глоби). – Херсон: РІПО, 2008. – 28 с.
 7. Казачкова Л.М. Педагогічні технології як система інтегрованого спосо­бу організації навчально-виховного процесу на уроках образо­творчого мистецтва (З досвіду роботи вчителя вищої категорії, учителя-мето­диста, Відмінника освіти України, учителя образотворчо­го мистецтва Борозенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоолексан­д­рівського району Л.П.Голопьорової). – Херсон: РІПО, 2008. – 60 с.
 8. Крайня М.І. Використання інноваційних прийомів і методів роботи на уроках украoїнської мови та літератури (З досвіду роботи учителя Скадовської ЗОШ № 2 Н.В.Мітюхіної). – Херсон: РІПО, 2008. – 38 с.
 9. Кулькіна Є.П. Актуальні питання наступності в організації та змісті дошкільної та початкової освіти (З досвіду роботи методистів методичного кабінету Н.Г.Данильченко та Т.Б.Кузьменко). – Херсон: РІПО, 2008. – 60 с.
 10. Левандовська О.І. Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури (З досвіду роботи спеціаліста вищої категорії, учителя зарубіжної літератури Цюрупинської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 О.П.Мереньової). – Херсон: РІПО, 2008. – 20 с.
 11. Моїсеєв С.О. Організація та методика проведення занять оздоровчої спрямованості з фізичної культури (З досвіду роботи вчителя вищої категорії, учителя фізичної культури Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 ім.Бориса Лавреньова С.А.Бєлікова). – Херсон: РІПО, 2008. – 50 с.
 12. Несін Ю.В. Інноваційні технології викладання англійської мови (З досвіду роботи вчителя англійської мови спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 30 Ю.В.Бурятинської). – Херсон: РІПО, 2008. – 19 с.
 13. Пономаренко Ю.І. Розвиток логічного мислення учнів на уроках математики шляхом формування адаптивної системи розумових операцій (З досвіду роботи спеціаліста І категорії, учителя математики Дубівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Горностаївського району Н.М.Дмитрієвої). – Херсон: РІПО, 2008. – 40 с.
 14. Примакова В.В. Економічна освіта молодших школярів (З досвіду роботи спеціаліста вищої категорії, учителя початкових класів Великолепетиської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 О.Г.Бойко). – Херсон: РІПО, 2008. – 34 с.
 15. Пугачова Н.І. Використання інноваційних методик навчання на уроках біології та основ здоров’я (З досвіду роботи вчителя біології та основ здоров’я Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 Н.І.Зубко). – Херсон: РІПО, 2008. – 34 с.
 16. Стребна О.В. Формування та розвиток комунікативних навичок молодших школярів (З досвіду роботи вчителя вищої категорії, учителя-методиста, учителя початкових класів Скадовської гімназії Т.М.Рудомьоткіної). – Херсон: РІПО, 2008. – 48 с.
 17. Сургаєва В.В. Педагогічна підтримка розвитку обдарованої дитини в умовах освітнього закладу (З досвіду роботи Каховської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов). – Херсон: РІПО, 2008. – 34 с.
 18. Товстуха К.М. Створення системи професійної підготовки керівника школи на основі нової методології та випереджувальної освіти в міжкур­совий період (З досвіду роботи завідувача Великолепетиського рай­он­ного методичного кабінету Т.В.Вольської). – Херсон: РІПО, 2008. – 48 с.
 19. Філончук З.В. Використання інформаційних технологій при вивченні географії та економіки (З досвіду роботи вчителя вищої категорії, учителя-методиста Цюрупинської спеціалізованої ЗОШ № 4 Н.М.Чернявської). – Херсон: РІПО, 2008. – 56 с.
 20. Шолохова Н.С. Система інноваційної дослідницької роботи на уроках фізики (З досвіду роботи вчителя-методиста, спеціаліста вищої категорії, учителя фізики Херсонського ліцею Херсонської обласної ради І.І.Кислої).– Херсон: РІПО, 2008. – 30 с.

Статті

 1. Асламова Т.А. Вивчення питання «Дискримінація за ознакою статі»
  у шкільному курсі «Громадянська освіта» // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 4. – С.174-183.
 2. Висоцький А.А. Картини життя середньовічної Англії у романі Вальте­ра Скотта «Айвенго» // Зарубіжна література. – 2008. – № 18(90). – С.8.
 3. Висоцький А.А. Материалы по изучению творчества А. де Сент-Экзюпери // Русский язык и литература в школах Украины. – 2008. – № 3(123). – С.22.
 4. Вольська Т.С. Розвиток творчої особистості в позашкільній діяльності // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.91-96.
 5. Воробйова Р.Н., Ващенко Т.М. Робота шкільного бібліотекаря щодо розвитку особистості учня // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.263-266.
 6. Воронюк І.В. Проблемне середовище творчої діяльності молодших школярів // Актуальні проблеми психології. – Житомир: В-во ЖДУ ім.І.Франка, 2008. – С.69-79.
 7. Воронюк І.В. Система психолого-педагогічних засобів розвитку конструктивності старшокласників // Обдарована дитина. – 2008. – № 8. – С.29-36; № 9. – С.49-57.
 8. Воронюк І.В. Розробка системи психолого-педагогічних засобів стимулювання творчої компетентності молодших школярів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Донецьк, 5-6 листопада 2008 року. – Донецьк: Каштан, 2008. – С.70-75.
 9. Воскова І.В. Професійне вигорання педагогів: суть, чинники, механізм виникнення // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 1. – С.226-233.
 10. Воскова І.В. Професійне вигорання педагогів: стрес, його психофізіологічний механізм та наслідки // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.254-263.
 11. Воскова І.В. Профілактика професійного вигорання педагогів (організаційні засоби) // Таврійський вісник освіти. – 2008. – №4. – С.238-242.
 12. Голобородько Є.П. Педагогічні ідеї К.Д.Ушинського й сьогодення // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 1. – С.5-14.
 13. Голобородько Є.П., Кузьменко В.В., Слюсаренко Н.В. Микола Бухтій – сільський учитель та вчений // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.266-269.
 14. Голобородько Я.Ю. Простір і стиль молодої прози // Verba Magistri: Мовознавство. Літературознавство. Журналістикознавство. Педаго­гіка. Методика: Збірник наукових праць. – Харків, 2008. –  419-429 с.
 15. Голобородько Я.Ю. ММП-ХХІ, або Стьоболюбіє // Березіль. – 2008. – № 3-4. – С.149-153.
 16. Голобородько Я.Ю. Бренд Тара Федюка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 2. – С. 80-102.
 17. Голобородько Я.Ю. Письменники against політиків і політики: Критико-аналітичний диптих // Українська мова та література. – 2008. – №1-2.  – С.35-40.
 18. Голобородько Я.Ю. Проза як оркестр життя (Естетика Івана Григурка) // Літературна Україна. – 2008. – №5. – С.6.
 19. Голобородько Я.Ю. Резонансне слово Оксани Забужко в українській прозі // Вісник НАН України. – 2008. – № 1. – С.45-50.
 20. Голобородько Я.Ю. Херсон як концерн української культури: Літературознавчий триптих // Українська мова і література в школі. – 2008. – № 2. – С.44-50.
 21. Голобородько Я.Ю. Художні клейноди Ігоря Павлюка // Кур’єр Кривбасу. – 2008. – № 218-219. – С. 295-299.
 22. Гончаренко Л.А. Формування у сучасного вчителя навичок толерантної поведінки // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.164-170.
 23. Гончаренко Л.А, Асламова Т.А. Формування полікультурної компетентності вчителів під час вивчення спецкурсу «Міжкультурна освіта в школі» // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 4. – С.55-60.
 24. Зубко А.М., Дмитренко М.С. Перший славний ювілей // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 1. – С.241-244.
 25. Зубко А.М., Кузьменко В.В. Життя, присвячене людям // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 1. – С.233-235.
 26. Зубко А.М., Кузьменко В.В. Директор, учитель, людина (до ювілею Олександра Івановича Шломи) // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.269-272.
 27. Казачкова Л.М. Розвиток творчої компетентності школярів на уроках художньо-естетичного циклу // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 3. – С.171-178.
 28. Крижній В.А. До питання про розвиток освіти в Херсонській губернії на рубежі ХІХ-ХХ століття // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 1. – С.14-18.
 29. Кузьменко В.В. Українізація школи як складова громадянського вихо­вання учнів ХХ ст. // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.5-20.
 30. Кузьменко В.В., Макаренко-Нітовкіна Т.В. Слово про вчителя // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 3. – С.248-252.
 31. Кузьменко Ю.В. Освіта – важлива складова процесу нарощення люд­сько­го капіталу // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 3. – С.14-19.
 32. Кулькіна Є.П., Чаєва О.С. Корекційна робота з дітьми, що потребують допомоги вихователів та батьків // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 1. – С.118-125.
 33. Кулькіна Є.П. Обучение дошкольников нетрадиционным средствам и способам изображения // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.61-67.
 34. Левандовська О.І. Система післядипломної освіти вчителів зарубіжної літератури // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.26-29.
 35. Лозович О.Д., Мусієнко В.С. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з художньої праці // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.175-185.
 36. Манько Н.В. Організація раннього логопедичного втручання щодо подолання затримки мовленнєвого розвитку в дітей перших років життя // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.185-191.
 37. Мережко С.Ю. Гуманістичний підхід у педагогічній професії // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.29-34.
 38. Михайловская Г.А. Некоторые аспекты построения курсов русского языка в школах Украины // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.26-29.
 39. Моїсеєв С.О. Організаційно-педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого підходу до фізичного виховання старшокласників // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 3. – С.19-27.
 40. Морохов О.О. Комп’ютерізація – найбільш вражаючий феномен кінця ХХ початку ХХІ ст. // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 1. – С.249-251.
 41. Несін Ю.В. Особливості навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 1. – С.191-194.
 42. Несін Ю.В. Використання педагогічного прийому «Правила 7 реакцій» на уроках англійської мови // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 3. – С.184-188.
 43. Несін Ю.В. Формування соціокультурної компетенції старшокласників засобами іноземної мови // Молодь і ринок. – 2008. – № 10(45). – С.153-156.
 44. Одайник С.Ф. Все про зовнішнє незалежне оцінювання – 2009 // Джерела. – 2008. – № 18(232). – С.3.
 45. Омельчук С.А. Практикум з правопису української мови: загальні питання // Дивослово. – 2008. – № 3(612). – С.13.
 46. Омельчук С.А. Слово розумне, моральне, емоційне // Українська мова і література. – 2008. – № 5(68). – С.53-63.
 47. Пентилюк М.І. Підручник «Рідна мова». 6 клас. Концептуальні засади // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 4(68). – С.12.
 48. Пентилюк М.І. Система лексичних вправ – важливий засіб мовленнєвого розвитку учнів російськомовних шкіл // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 1. – С.194-201.
 49. Пентилюк М.І. Формуючи риторичну особистість // Українська мова та література. – 2008. – № 5. – С.84.
 50. Петров В.Ф. Розвиток умінь і навичок педагогічного спілкування – один із важливих компонентів іміджу сучасного вчителя // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 3. – С.27-39.
 51. Петров В.Ф., Русалкіна Л.М. Інноваційні технології: вплив на свідомість та практичну підготовку учнів у системі профільного навчання // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.67-76.
 52. Попова Н.В. Управлінське консультування як засіб формування меха-нізму освітнього моніторингу // Директор. – 2008. – № 3. – С.106-110.
 53. Примакова В.В. Роль освітнього середовища у формування наукової картини світу молодших школярів // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.194-199.
 54. Раєвська І.М. Розвиток дослідницьких умінь учителя початкових класів у процесі підвищення кваліфікації // Імідж. – 2008. – №1. – С.37-39.
 55. Раєвська І.М. Упровадження моніторингу якості освіти в Херсонській області // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 1. – С.244-249.
 56. Савенок Л.А. Методичні та теоретичні аспекти викладання історико-правових сюжетів у шкільному курсі всесвітньої історії: держава і право давньосхідних цивілізацій // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.39-51.
 57. Сагач Г.М. В обіймах Таврії (дорожні нотатки) // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 3. – С.73-78.
 58. Сагач Г.М. Велика стариця преподобна матінка Аліпія Голосіївська (Авдєєва) // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.136-149.
 59. Слюсаренко Н.В. Слово педагога як найістотніший засіб формування особистості // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.149-152.
 60. Слюсаренко Н.В. Підготовка до свідомого вибору професії як першочергове завдання трудової підготовки учениць британських шкіл у ХХ столітті // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 3. – С.5-9.
 61. Стребна О.В. Зміст, методи, форми громадянського виховання молод-ших школярів // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 2. – С.76-85.
 62. Товстуха К.М. Професійна мобільність учителя в контексті болонського процесу: науково-методична проблема області // Педагогічний проспект. – 2008. – № 4.
 63. Чабан Н.І., Антонова В.С. Формування навичок аналізу жестикуляції для поглиблення сприйняття образу літературного героя // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 1. – С.112-118.
 64. Шолохова Н.С. Особливості застосування комунікативного методу в навчанні фізики // Таврійський вісник освіти. – 2008. – № 3. – С.194-199.