Навчально-методична лабораторія біології й хімії

Напрями діяльності лабораторії:

 • організація роботи курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії, біології й екології та основ здоров’я та їхній  інформаційний, науково-методичний і навчально-методичний супровід;
 • упровадження  інноваційних технологій та методик викладання в освітній процес курсів підвищення кваліфікації;
 • модернізація програм курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії, біології й екології та основ здоров’я;
 • ознайомлення вчителів із сучасними досягненнями біологічних і хімічних наук;
 • моніторинг та вивчення результатів курсової перепідготовки й професійних запитів вчителів хімії, біології й  екології та основ здоров’я області;
 • організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів, педагогічних виставок, присвячених актуальним питанням діяльності в галузі освіти в міжкурсовий період;
 • здійснення науково-методичного супроводу експериментальної діяльності навчальних закладів області щодо актуальних питань методики викладання біології, екології, основ здоров’я;
 • розробка методичних рекомендацій з проблем методик викладання хімії, біології й екології та основ здоров’я, створення й видання навчально-методичних посібників;
 • участь у створенні науково-методичних та програмово-методичних навчальних комплексів з біології та хімії;
 • надання науково-методичної допомоги вчителям в опануванні інформаційно-комунікаційними та дистанційними технологіями навчання;
 • консультування та навчання вчителів із питань упровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти та підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;
 • організація й проведення інтелектуальних змагань (Всеукраїнських олімпіад з хімії, біології, екології);
 • реалізація державних цільових програм, проєктів;
 • вивчення і впровадження перспективного педагогічного досвіду освітян Херсонщини;
 • координація роботи творчих груп учителів біології й хімії та узагальнення результатів їхньої діяльності з метою розв’язання актуальних проблем викладання хімії, біології й екології та основ здоров’я;
 • проведення апробації підручників, програм, посібників з хімії та біології й екології для загальноосвітніх навчальних закладів.

.

Завідувач навчально-методичної лабораторії

Лисенко Надія Іванівна
kozachkovaМетодист навчально-методичної лабораторії
Юзбашева Галина Сергіївна

Список публікацій
Тематика лекцій

 

Оберіть мову