Науково-методична лабораторія історії, правознавства та етики

Напрями діяльності лабораторії:
• Продовження модернізації змісту, форм і методів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів області в контексті вимог Болонського процесу;
• запровадження нової науко-методичної проблеми області «Теоретико-методологічні основи вдосконалення системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення»;
• організація діяльності курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, науково-методичної роботи та відповідних заходів в міжкурсовий період з урахуванням індивідуальних особливостей слухачів та їхніх освітніх потреб;
• забезпечення науково-методичного супроводу переходу до нового змісту освіти в основній школі та профілізації навчання в старшій школі;
• продовження роботи над розвитком технологічної компетентності вчителів історії, правознавства, етики.
kozachkovaЗавідувач науково-методичної лабораторії
Асламова Тетяна Адамівна

Список публікацій

 

Оберіть мову