Магістратура

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Запрошує на навчання

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
Форма навчання – заочна

Докладніше про спеціальність «Менеджмент»

Ліцензія

Акредитація

Нормативні документи академії

Висновки експертної комісії

Освітньо-професійна програма «Управління закладом освіти». Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень. Ступінь вищої освіти: магістр. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. Спеціальність: 073 Менеджмент

З питань вступу на навчання звертатися:
73034 м. Херсон, вул. Покришева, 41
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», приймальня ректора.

Телефон: (0552) 37-02-00
Факс: (0552) 37-05-92
E-mail: info@academy.ks.ua
Web: http://academy.ks.ua

До послуг студентів: навчальний корпус, сучасні навчальні аудиторії, гуртожиток, бібліотека, їдальня.

Оберіть мову