Навчально-методична лабораторія інноваційної діяльності та роботи з обдарованою молоддю

Напрями діяльності лабораторії:

  • вивчення і впровадження інноваційних навчально-виховних та психолого-педагогічних технологій в систему роботи навчального закладу для забезпечення конкурентноздатності освітніх послуг;
  • науково-методичне забезпечення переведення навчального закладу в режим експерименту;
  • надання методичної допомоги педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення й підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізації творчого потенціалу;
  • запровадження в систему роботи загальноосвітніх навчальних закладів методів виявлення обдарованих дітей та створення для них певних умов навчання і виховання;
  • ефективна інтеграція науковців Академії у міжнародне досліднцьке співтовариство з метою підвищення якості їх наукових досліджень та викладання;
  • підвищення міжнародної мобільності у навчанні та наукових дослідженнях;
  • розробка та імплементація різноманітних проектів за фінансового сприяння фондів Європейського Союзу та окремих країн.

 

 
Сургаєва Вікторія Валеріївна

Список публікацій

 

Переклад