Навчально-методичний відділ інновацій та освітнього адміністрування

Напрями діяльності відділу:

 • координація зусиль науково-педагогічних, педагогічних працівників з питань розробки, апробації і впровадження інноваційних педагогічних та управлінських технологій, спрямованих на оновлення теорії та практики освіти в регіоні;
 • підвищення рівня професійної компетентності керівників шкіл, педагогів, методистів через систему курсової перепідготовки;
 • забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації відповідно до потреб реформування системи освіти;
 • розробка та експериментальна апробація постійної взаємодії керівних кадрів та педагогічних працівників, що ґрунтується на усвідомленні значущості процесу самостійного й цілеспрямованого здобуття педагогічної та управлінської інформації.
 • координація наукової та методичної допомоги в організації дослідно-експериментальної роботи (розробка науково-методичного супроводу, наукове спрямування діяльності адміністрації школи і педагогічного колективу, консультації та спільне планування заходів щодо впровадження експериментальних матеріалів із зазначеної проблеми);
 • здійснення організаційно-методичного супроводу дослідно-експериментальної роботи навчальних закладів та установ освіти;
 • поширення результатів експериментальної роботи шляхом участі у обласних та всеукраїнських виставках, фестивалях, презентаціях, конференціях, педагогічних читаннях (участь у Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій, розміщення інформації про інноваційні освітні проекти на електронних освітніх ресурсах НАПН України, а саме на сайті Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України);
 • здійснення організаційно-методичного супроводу всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін (ІІ, ІІІ, ІV етапів);
 • здійснення організаційно-методичного супроводу ІІ та ІІІ турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року»;
 • формулювання вимог до системи забезпечення якості освіти в академії;
 • перспективне та поточне планування заходів, спрямованих на впровадження та розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • координація роботи структурних підрозділів академії щодо забезпечення якості освіти;
 • розроблення системи індикаторів, що характеризують стан якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в академії;
 • регулярний моніторинг освітніх програм з метою забезпечення належного рівня освітніх послуг та створення сприятливого й ефективного навчального середовища;
 • моніторинг якості освітньої діяльності;
 • формування процесів збору та аналізу інформації про освітні програми й інші види діяльності як частини системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • ефективне використання сайту КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» для оперативного надання публічної інформації суспільству за видами діяльності, зокрема, в сфері забезпечення якості освіти.
 
Сургаєва Вікторія Валеріївна

Лабораторії:

Лабораторія управління розвитком регіональної освіти
Лабораторія забезпечення якості освіти
Лабораторія інноваційної діяльності та роботи з обдарованою молоддю

Оберіть мову