Навчально-методичний відділ освітнього адміністрування

Напрями діяльності відділу:

  • координація зусиль науково-педагогічних, педагогічних працівників з питань розробки, апробації і впровадження інноваційних педагогічних та управлінських технологій, спрямованих на оновлення теорії та практики освіти в регіоні;
  • створення науково-методичних умов для впровадження нових Державних стандартів освіти в роботу закладів загальної середньої освіти області та реалізації Концепції «Нова українська школа»
  • підвищення рівня професійної компетентності керівників шкіл, педагогів, методистів через систему курсової перепідготовки;
  • Забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації відповідно до потреб реформування системи освіти.
  • робота щодо реалізації   обласної  науково-методичної проблеми  «Компетентнісний підхід  та особливості  соціалізації   особистості в умовах створення  єдиного освітнього простору»
  • розробка та експериментальна апробація постійної взаємодії керівних кадрів та педагогічних працівників, що ґрунтується на усвідомленні значущості процесу самостійного й цілеспрямованого здобуття педагогічної та управлінської інформації.
Завідувач навчально-методичного відділу
Кузьміч Тетяна Олександрівна

Список публікацій
Тематика лекцій

 

Лабораторії:
Лабораторія управління навчальними закладами та координації діяльності районних (міських) методичних установ
Лабораторія курсової перепідготовки