18 листопада 2016 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулася ІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-методична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами».

18 листопада 2016 рокуна базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулася ІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-методична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами».

Анатолій Миколайович Зубко, доктор філософії, професор, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», відкрив пленарне засідання конференції; наголосив на тому, що освіта є основою розвитку особистості, суспільства, нації та держави, тому одним з основних завдань сьогодення є забезпечення високоякісної освіти на всіх етапах та рівнях управління сучасними навчальними закладами; повідомив, що у заході беруть участь працівники системи освіти України, Білорусі, Великої Британії, Казахстану.

Василь Васильович Кузьменко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» представив гостей конференції та доповідачів, повідомив, що у конференції беруть участь 30 докторів наук; 76 кандидатів наук; 24 (аспіранти, здобувачі, наукові кореспонденти); 24 викладачі; 20 (завідувачі лабораторій, методисти); 34 керівники ЗНЗ; 17 педагогів ЗНЗ; 4 завідувача ДНЗ; 7 магістрів; 2 студенти.

У пленарній частині з науковими доповідями виступили: Лариса Миколаївна Сергеєва, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри державної служби і менеджменту освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, («Експериментальний педагогічний майданчик як фактор підвищення кваліфікації педагогічних працівників»); Гончар Михайло Васильович,кандидат педагогічних наук, начальник відділу освіти Каховської міської ради Херсонської області, доцент кафедри правознавства Новокаховського гуманітарного інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» («Становлення системи державного нагляду у сфері освіти на українських землях наприкінці XVIII – першій третині ХІХ ст.»); Наталя Вікторівна Султанова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського («Становлення інтернатних закладів освіти в Україні у другій половині 50-х років ХХ століття»); Максим Аркадійович Мамренко, учитель Херсонського академічного ліцею імені О. В. Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті («Професійні якості сучасного керівника ЗНЗ»);Анастасія Олександрівна Солодовник, аспірант кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» («Проблема розвитку фізико-математичної підготовки у вищих морських навчальних закладах України 1944 – 1950 рр.»); Тетяна Григорівна Чижик, аспірант кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» («Организационно-методические формы развития двигательных качеств у младших школьников в школах УССР»).

У межах конференції були проведені засідання секцій за напрямами: «Сучасна освіта: методологія, теорія і практика», «Історія розвитку та управління освітою», «Теоретико-методологічні аспекти організації управління сучасним закладом освіти», «Професійний розвиток педагогів у неперервній освіті», «Роль сучасних освітніх технологій у розвитку та управлінні освітою», «Освітній простір як середовище формування та розвитку особистості», «Міжнародні відносини та інтеграційні процеси в освіті».

У секційних засіданнях взяли участь більше 100 українських та зарубіжних науково-педагогічних працівники. До уваги слухачів було подано наукові доповіді, у яких піднімалися актуальні питання щодо розвитку освіти та управління сучасними навчальними закладами. Теми напрямів секцій послугували плідним підґрунтям для обміну думками між учасниками секційних засідань із зазначеної проблематики.

З доповідями виступили: Вікторія Іванівна Ткаченко, аспірант кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» («Українознавче спрямування в шкільній мовній освіті»; Ірина Миколаївна Горова, аспірант кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» («Розвиток шкільної краєзнавчої освіти на Півдні України у 20-50 рр. ХХ століття»); Яна Максимівна Шугай, аспірант кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» («Розвиток початкової освіти у 1932-1958 рр. як історико-педагогічна проблема»); Людмила Вікторівна Остапенко, аспірант кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» («Психолого-педагогічне підґрунтя проблеми правового виховання учнівської молоді»); Тетяна Петрівна Кравченко, заступник завідувача Антонівської філії Опорного закладу – Скадовського навчально-виховного комплексу «Академічна гімназія» Скадовської міської ради Скадовського освітнього округу («Управління впровадженням STAEM технологій у навчально-виховний процес»); Артем Якович Горобець, учитель Отрадівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новотроїцької районної ради, методист з навчальних дисциплін природничого циклу навчально-методичного кабінету Новотроїцького районного центру з обслуговування навчальних закладів та установ освіти («Система управлінської діяльності керівника сучасної школи в контексті системного підходу»).

Анатолій Миколайович Зубко, доктор філософії, професор, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», подякував членам організаційного комітету конференції; учасникам – за актуальність, яскравість та глибину висловлених думок; побажав, щоб усі перспективні ідеї та пропозиції, які прозвучали на конференції, стали підґрунтям модернізації національної освіти України.

DSC050471

DSC050472

DSC050473

DSC050474

DSC050475

DSC050476

DSC050477

DSC050478

 

 

 

 

 

Категорія: Новини
Оберіть мову