Худенко Ольга Миколаївна

проректор з навчально-методичної роботи, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики викладання суспільствознавчих й гуманітарних дисциплін. Народилася 13 серпня 1987 року в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області. Закінчила Інститут філології і журналістики Херсонського державного університету та здобула кваліфікацію викладача української мови і літератури; учителя англійської мови та світової літератури. З 2010 по 2013 роки навчалася в аспірантурі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» зі спеціальності «13.00.04 – теорія і методика професійної освіти» й здійснювала роботу над дисертаційним дослідженням з теми «Розвиток індивідуального стилю професійної діяльності вчителів гуманітарних дисциплін у системі післядипломної освіти». Авторський доробок нараховує понад 15 статей, методичні рекомендації, навчальну програму спецкурсу. Коло філологічних інтересів – розвиток світової та української літератур на сучасному етапі, методичні аспекти використання компаративного аналізу на уроках літератури.

Оберіть мову