29–30 жовтня 2015 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» розпочала роботу Всеукраїнська науково-практична веб-конференція з міжнародною участю «Інноваційний вимір розвитку природничо-математичної та технологічної освіти».

29–30 жовтня 2015 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» розпочала роботу Всеукраїнська науково-практична веб-конференція з міжнародною участю «Інноваційний вимір розвитку природничо-математичної та технологічної освіти».

Провідною метою заходу стало вивчення та популяризація напрямів розвитку системи природничо-математичної освіти у вищій і середній загальноосвітній школі, проблем і перспектив інформатизації освіти в управлінському та науково-методичному аспектах.

У конференції взяли участь науковці, науково-педагогічні працівники, педагоги-практики з різних куточків України, Білорусі і Росії.

Пленарне засідання конференції розпочалося 29 жовтня о 10.00 годині. З вітальним словом виступила Ірина Ярославівна Жорова, проректор з наукової роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», доктор педагогічних наук, доцент.

У пленарній частині з науковими доповідями виступили: Валентина Дмитрівна Шарко, професор кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», доктор педагогічних наук, професор – доповідь «Якість сучасної природничої освіти та підготовка вчителя до підвищення її показників»; Олександр Миколайович Самойленко, професор кафедри математики і механіки Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського – доктор педагогічних наук, доцент; Олександр Андрійович Коновал, завідувач кафедри фізики та методики її навчання Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», доктор педагогічних наук, професор – доповідь «Усталеність традиційних методик викладання електродинаміки як об’єкт критично-конструктивного аналізу»; Ольга Іванівна Литвиненко, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кандидат біологічних наук – доповідь «Інноваційний аспект натуралістичної роботи при підвищенні кваліфікації вчителів біології»; Михайло Юрійович Растьогін, учитель фізики Херсонського фізико-технічного ліцею при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті, кандидат педагогічних наук – доповідь «Взаємодія світових наукових центрів з педагогами як важливий компонент інноваційного розвитку освіти», Галина Сергіївна Юзбашева, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент – доповідь «Індивідуальна освітня траєкторія розумового розвитку учнів в умовах диференційованого навчання хімії».

30 жовтня учасники конференції взяли участь у роботі п’яти секцій і майстер-класів: секція «Розвиток системи природничо-математичної та технологічної освіти: стан, проблеми, перспективи» під керівництвом Валентини Дмитрівни Шарко, професора кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», доктора педагогічних наук, професора; секція «Синергетичний підхід до розвитку логічного мислення» під керівництвом Лариси Олексіївни Савченко, завідувача кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», доктора педагогічних наук, доцента; секція «Інформатизація освіти та інформаційний освітній простір: управлінський та науково-методичний аспекти» під керівництвом Олександра Миколайовича Самойленка, професора кафедри математики і механіки Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського – доктора педагогічних наук, доцента; секція «Методологічні основи оцінювання та моніторингу якості освіти» під керівництвом Ольги Іванівни Литвиненко, доцента кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кандидата біологічних наук; секція «Сучасне навчально-методичне забезпечення природничо-математичної та технологічної освіти» під керівництвом Олександра Андрійовича Коновала, завідувача кафедри фізики та методики її навчання Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», доктора педагогічних наук, професора.

Велику зацікавленість в учасників конференції викликали майстер-класи «ЦЕРН: проблеми, завдання, перспективи» (Михайло Юрійович Растьогін, кандидат педагогічних наук) та «Сучасні ІКТ-інструменти для вчителя природничо-математичних та технологічних дисциплін» (Наталія Володимирівна Осипова, кандидат технічних наук).

Учасники конференції наголосили на тому, що сучасна освіта характеризується переходом до компетентнісно-центрованої системи навчання і визначає нові орієнтири освітнього простору, що пов’язаний із необхідністю формування компетентностей.

Категорія: Новини
Оберіть мову