06 липня 2015 року Український центр оцінювання якості освіти провів додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання, під час якої абітурієнти мали можливість скласти тестування з історії України.

06 липня 2015 року Український центр оцінювання якості освіти провів додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання, під час якої абітурієнти мали можливість скласти тестування з історії України.

Учасниками додаткової сесії стали особи:

  • які не змогли взяти участь в основній сесії через причини, які не залежали від їх дій та волі, та на які вони не могли вплинути;
  • стосовно яких було допущено порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;
  • які відбувають кримінальне покарання у закладах державної пенітенціарної служби України;
  • які проживають або проживали на окупованій території (Автономна Республіка Крим та місто Севастополь) і територіях, де здійснюється антитерористична операція та зареєструвалися на ЗНО у період з 21 лютого до 20 квітня.

До поважних причин, які перешкодили абітурієнту взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні під час основної сесії, належать:

  • участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, що включені до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України та Міністерства молоді та спорту України;
  • захворювання в період проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено медичною довідкою форми № 095/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, або копією листа непрацездатності;
  • смерть рідних по крові або по шлюбу;
  • стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
  • інші виняткові обставини, що унеможливили участь абітурієнта у проходженні зовнішнього оцінювання.

У Херсонській області працювали 4 пункти проведення ЗНО з історії України: 1 – на базі Херсонської спеціалізованої загальноосвітньої школі школи І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської міської ради та 3 – на базі закладів державної пенітенціарної служби України.

На ЗНО з’явилося 40 учасників, що складає 78,4 % від кількості зареєстрованих осіб.

У Херсонській області на базі закладів державної пенітенціарної служби України у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання з історії України взяли участь 26 осіб: 12 осіб – з державного професійно-технічного навчального закладу «Дар’ївський навчальний центр № 10», 9 осіб – з Північного навчального центру № 90 і 5 особи – з Білозерської виправної колонії Херсонської області №105.

Відповіді до завдань тестів з історії України буде розміщено 07 липня 2015 року на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (розділ «Визначення результатів ЗНО»).

Зміст сертифікаційної роботи з історії України визначено на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти та затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ від 01.10.2014 р. № 1121).

Сертифікаційна робота зовнішнього незалежного оцінювання з історії України у 2015 році складається із завдань трьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності, а також завдань з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей. Загальна кількість завдань тесту ЗНО з історії України – 56, на виконання яких учасникам тестування було відведено 135 хвилин. Максимальна кількість балів, яку зможе набрати учасник ЗНО з історії України, правильно виконавши всі завдання тесту – 90.

Відповіді до завдань тестів з історії України буде розміщено 07 липня 2015 року на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (розділ «Визначення результатів ЗНО»). Використовуючи правильні відповіді на завдання тесту, учасники ЗНО зможуть визначити власний тестовий бал за всіма завданнями сертифікаційної роботи з історії України.

Для визначення результатів додаткової сесії ЗНО з історії України при регіональних центрах оцінювання якості освіти створені групи експертів, які після аналізу виконаних учасниками завдань тесту встановлять кількість тестових балів, що визначить «пороговий бал» тесту ЗНО з предмета.

Офіційне оголошення результатів додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання з історії України відбудеться після 13 липня 2015 року. Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від «порогового бала», отримають оцінку за шкалою 100–200 балів та матимуть право брати участь у конкурсному відборі при вступі на навчання. Учасники ЗНО, які не подолають визначений «пороговий бал», уважатимуться такими, хто тест не склав.

Категорія: Новини
Оберіть мову