14-16 жовтня 2014 року відбувся обласний науково-практичний семінар методистів РМК, керівників районних методичних об’єднань природничих дисциплін, учителів біології та екології з теми «Методичні моделі формування цінностей при викладанні біології і екології»

14-16 жовтня 2014 року відповідно до плану роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбувся обласний науково-практичний семінар методистів РМК, керівників районних методичних об’єднань природничих дисциплін, учителів біології та екології з теми «Методичні моделі формування цінностей при викладанні біології і екології». У ході роботи семінару були розглянуті теоретичні та практичні питання із зазначеної проблеми.

Із психолого-педагогічними основами формування цінностей на уроках біології і екології учасників семінару ознайомила Ірина Вікторівна Воскова – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки і психологіїКВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Методичні моделі формування ціннісного ставлення до природи на уроках запропонувала Ольга Іванівна Литвиненко – кандидат біологічних наук, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплінКВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Під керівництвом Катерини Вікторівни Мазаєвої, завідувача науково-методичної лабораторії біології і основ здоров’яКВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», учасники семінару ознайомились із завданнями вчителів біології та екології щодо реалізації вимог нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти до рівня сформованості ціннісних орієнтацій випускників. Під час практичних занять учителі переймали досвід застосування інтерактивних форм і методів викладання біології, а також моделювали плани-конспекти уроків біології і екології, головною метою яких є формування в учнів загальнолюдських цінностей.

”®в®2678

Категорія: Новини
Переклад