З 15 по 18 вересня 2021 року у м. Скадовську Херсонської області відбулася Всеукраїнська Школа молодого науковця «Від фундаментальних досліджень до прикладних застосувань в освітній та управлінській діяльності» для здобувачів освіти напряму підготовки 011 Освітні, педагогічні науки, 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування.

З 15 по 18 вересня 2021 року у м. Скадовську Херсонської області відбулася Всеукраїнська Школа молодого науковця «Від фундаментальних досліджень до прикладних застосувань в освітній та управлінській діяльності» для здобувачів освіти напряму підготовки 011 Освітні, педагогічні науки, 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування.

Співорганізаторами заходу стали: ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти», Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти».

Школа об’єднала понад 70 молодих науковців та науково-педагогічних працівників із Херсонської, Київської, Дніпровської, Черкаської, Одеської та інших областей.
Зацікавленість учасників Школи молодого науковця викликали виступи, теоретичні та практичні заняття відомих учених, методистів, керівників:

 • Балахтар Валентини Візиторівни, доктора психологічних наук, професора, професора кафедри педагогіки та психології професійної освіти факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету;
 • Боднар Оксани Степанівни, доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка;
 • Бондарчук Олени Іванівни, доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри психології управління ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;
 • Ватковської Марини Григорівни, кандидата філософських наук, доцента, проректора з науково-педагогічної та методичної роботи КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР»;
 • Кохановської Олени Вікторівни, доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»;
 • Ліснєвської Юлії Олександрівни, кандидата політичних наук, доцента кафедри публічного управління та права КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР»;
 • Лодатка Євгена Олександровича, доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького;
 • Лук’янової Лариси Борисівни, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
 • Мареніченка Валерія Валентиновича, кандидата наук з державного управління, доцента, доцента кафедри публічного управління та права КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР».
 • Романенко Катерини Михайлівни, доктора наук з державного управління, доцента, директора навчально-наукового інституту управління КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР»;
 • Тимошенка Юрія Васильовича, кандидата філологічних наук, доцента, в.о. завідувача кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького;
 • Хитько Майї Миколаївни, кандидата наук з державного управління, доцента, доцента кафедри публічного управління та права КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР»;
 • Шевченко Наталії Олександрівни, доктора наук з державного управління, доцента, завідувача кафедри публічного управління та права КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР»;
 • Маніленко Інни Володимирівни, методиста відділу управління закладами освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»;
 • Пляченко Тетяна Володимирівна, керівника патентного бюро «Алгоритм», Патентна повірена України;
 • Балахтар Катерини Сергіївни, здобувачки PhD ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, старшого викладача кафедри мовної підготовки Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Упродовж чотирьох днів молоді вчені пройшли навчання, відвідуючи інтерактивні тренінги, воркшопи, майстер-класи, панельні дискусії, що були пов’язані з розвитком креативності у діяльності науковця, використанням цифрових інструментів в наукових дослідженнях, цифровізацією публічного управління, логікою моделювання рішень та підготовки достовірних висновків в експериментальних дослідженнях, теоретико-методологічними основами управління саморозвитком.

По завершенню Школи молодого вченого під час підбиття підсумків зі словами вдячності та найкращими побажаннями звернулися до учасників заходу: Жорова Ірина Ярославівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти, перший проректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», Ануфрієва Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Романенко Катерина Михайлівна, доктор наук з державного управління, доцент, директор навчально-наукового інституту управління КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР», Тимошенко Юрій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького.

Усім учасникам Школи молодого науковця були вручені сертифікати.

Організатори заходу висловлюють педагогічному колективу та директорці Соценко Анні Олександрівні ОЗ «Академічна гімназія» слова вдячності за гостинність, спільну роботу, добру підтримку та допомогу в проведенні Школи.

Категорія: Новини
Оберіть мову