14 червня 2021 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

14 червня 2021 року відбулося засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Під час роботи вченої ради було ухвалено рішення про утворення в Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та відповідне клопотання до Міністерства освіти і науки України щодо утворення і затвердження складу спеціалізованої вченої ради.

Також рішенням вченої ради затверджено Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії в Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Вчена рада ухвалила рішення щодо рекомендації до друку та надання грифу КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» науково-методичним та навчальним виданням науково-педагогічних працівників академії.

Категорія: Новини
Переклад