Дичок Світлана Миколаївна

методист навчально-методичної лабораторії забезпечення якості освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

У 1996 рік закінчила природничий факультет Херсонського педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської.

Отримала кваліфікацію вчителя біології та географії. З 1996 року працювала вчителем географії в школах Херсонщини. З 2008 року працює методистом у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Спеціаліст І категорії.

С. М. Дичок у складі лабораторії здійснює моніторингові дослідження якості освітньої діяльності в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», моніторинги задоволеності здобувачів вищої освіти, слухачів якістю надання освітніх послуг, бере участь у формуванні процесів збирання та аналізу інформації про освітні програми й інші види діяльності як частини системи внутрішнього забезпечення якості освіти, вивчає ставлення основних референтних груп (слухачів, здобувачів вищої освіти, викладачів, стейкхолдерів) щодо перспектив підвищення якості освіти в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Світлана Миколаївна постійно займається самоосвітою та самовдоско­наленням, зокрема, бере участь у конференціях, відвідує різні семінари, тренінги. У своїй роботі вдало впроваджує сучасні освітні, інформаційно-комунікаційні та комп’ютерні технології.

Є співавтором методичних рекомендацій, має низку статей, опублікованих у науково-методичному журналі «Таврійський вісник освіти». Постійно висвітлює актуальні питання на сайті КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Нагороджена подяками Херсонського регіонального центру якості освіти і КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Оберіть мову