Навроцька Марія Михайлівна

викладач кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти.

Народилася в місті Ноябрську 5 серпня 1986 року. З 1993 по 2001 роки навчалася в Новокаховській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2. У 2001році вступила до Новокаховського електромеханічного технікуму. Протягом навчання брала  активну участь у громадському житті технікуму, була капітаном команди КВК. У 2004 році з відзнакою закінчила Новокаховський електромеханічний технікум за спеціальністю «Комерційна діяльність» і здобула кваліфікацію комерсанта.

Протягом 2004-2008 років навчалася в Херсонському національному технічному університеті й здобула базову вищу освіту з відзнакою за напрямом підготовки «Менеджмент», кваліфікацію бакалавра з менеджменту.
У 2009 році закінчила з відзнакою Херсонський національний технічний університет, здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікацію магістра з менеджменту організацій.

У 2013 році закінчила «Класичний приватний університет» й здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів.

З 2009 року працювала викладачем Новокаховського гуманітарного інституту ВНЗ «Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна». З 2011 року працює викладачем у Комунальному вищому навальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

Основні питання, які розкриває на курсах підвищення кваліфікації, – «Комунікаційний процес як основа виховної роботи в школі»; «Охорона дитинства: виховні аспекти»; «Професійний імідж педагога-вихователя»; «Позашкільний навчальний заклад – основна складова структури позашкільної освіти в Україні».

Бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та обласних науково-методичних і науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях, семінарах, круглих столах.

Автор 40 наукових, наукових-методичних праць із них 33 одноосібні, зокрема: 10 статей у наукових фахових виданнях України; 3 – у закордонних наукових періодичних виданнях; розділ у колективній монографії «Професійний імідж педагога-вихователя»; 19 – у збірниках матеріалів конференцій; програма спецкурсу «Розвиток професійного іміджу педагога»; методичні рекомендації «Розвиток професійного іміджу педагога у післядипломній освіті».

З 2015 року навчалася в аспірантурі при кафедрі педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У 2019 році успішно захистила кандидатську  дисертацію з теми «Розвиток професійного іміджу педагога в системі післядипломної педагогічної освіти» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

Оберіть мову